Hyppää sisältöön
Media

Nuoret ja rikollisuus -sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille hyödyllistä tietoa rikoksista

Poliisihallitussisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2023 8.30
Tiedote

Miten tunnistan tilanteen, jossa on tapahtunut rikos? Mistä saan apua, jos olen kohdannut rikoksen? Onko rikosilmoituksen tekeminen vaikeaa?  Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu uusi verkkosivusto tarjoaa erilaisten interaktiivisten ja toiminnallisten sisältöjen muodossa vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.  

Sivusto on kehitetty yhteistyössä poliisin ja sisäministeriön kanssa, ja se koostuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) Tarvitsen apua, 2) Tietoja ja testejä sekä 3) Yhteys poliisiin. Erilaisia etenkin nuorten kohtaamia rikoksiin ja avun hakemiseen liittyviä aiheita lähestytään kysymysten, testien ja videoiden avulla. Sivusto sisältää myös ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen ja ohjaa tarvittaessa erilaisiin nuorille suunnattuihin auttaviin palveluihin. Sivuston yhteistyökumppaneita ovat Rikosuhripäivystys, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chat, Nuorten Exit ja Mieli ry:n Sekasin-chat.

-Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Sekä riski oireilla rikoksilla että alttius joutua rikoksen uhriksi ovat suurimmillaan nuoruudessa, ja lasten ja nuorten kohtaama rikollisuus on myös herättänyt viime vuosina erityistä huolta. Nuoria auttavia tahoja on paljon, mutta niistäkään ei tähän saakka ole löytynyt kootusti tietoa. Tiedon levittäminen ja nuorten oman ymmärryksen vahvistaminen on tällä saralla keskeistä, kertoo asiantuntija Eeva Koivunen sisäministeriöstä.

Suuri osa nuorten rikollisuudesta on piilorikollisuutta

Suuri osa nuoriin kohdistuvasta ja nuorten tekemästä rikollisuudesta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tietoon eikä näy tilastoissa. Keskeinen edellytys lasten ja nuorten avunsaannin varmistamiseksi on, että tieto rikoksesta saavuttaa poliisin joko rikosilmoituksen tai muuta kautta.

- Nuoret kaipaavat tietoa ja tukea rikoksiin liittyen. Yhteistyökumppaneiden kanssa rakennettu sivusto ohjaa pohtimaan näitä teemoja oman reflektion kautta ja tarjoaa ratkaisuja tunnistaa tilanteita, joissa rikos on tapahtunut. Lisäksi annetaan konkreettisia neuvoja rikosilmoituksen tekemiseen ja avun hakemiseen, kertoo ylikomisario Miia Lehtinen Poliisihallituksesta.

Sivuston tavoitteena on lisätä 12-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmituloa poliisille sekä pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikosten uhreina ja turvaamaan oikeus avunsaantiin. Sivustolle kootut materiaalit toimivat apuna myös nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, niin järjestö- ja viranomaistyössä kuin koulujen oppimateriaalinakin. Nuoret ovat testanneet ja osallistuneet sivuston tekemiseen ennen sen julkistamista ja tavoitteena on, että palvelu on tunnettu ja nuoret osaavat hyödyntää sitä tarpeen tullen.

Lisätietoja:
Asiantuntija Eeva Koivunen, sisäministeriö, p. 0295 488 293, [email protected] 
Ylikomisario Miia Lehtinen, Poliisihallitus, p. 0295 481 506, [email protected]