Hoppa till innehåll
Media

Webbplatsen Ungdomar och brottslighet ger barn och unga nyttig information om brott

Polisstyrelseninrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2023 8.30
Pressmeddelande

Hur vet jag om det som har hänt är ett brott? Var får jag hjälp om jag har råkat ut för ett brott? Är det svårt att göra polisanmälan?  En ny webbplats, som är riktad särskilt till barn och unga, ger svar på bland annat dessa frågor, detta i form av interaktivt och funktionellt innehåll av olika slag.

Webbplatsen har utvecklats i samarbete mellan polisen och inrikesministeriet och består av tre delområden: 1) Jag behöver hjälp, 2) Information och test samt 3) Kontakt med polisen. Olika teman som särskilt unga stöter på och som gäller brott och att söka hjälp behandlas med hjälp av frågor, test och videor. På webbplatsen finns också anvisningar om polisanmälan, och därifrån kommer man vid behov vidare till olika tjänster som erbjuder ungdomarna hjälp.

Samarbetspartner för webbplatsen är Brottsofferjouren, Mannerheims Barnskyddsförbunds chatt för barn och ungdomar, Nuorten Exit och Mieli rf:s Sekasin-chatt.

–Inrikesministeriets mål är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper. Både risken för att uppvisa symtom genom att begå brott och risken för att bli utsatt för brott är som störst i ungdomen. Den brottslighet som barn och unga råkar ut för har också väckt särskild oro under de senaste åren. Det finns många aktörer som hjälper de unga, men hittills det har inte funnits samlad information om dem. Det är viktigt att sprida information och stärka ungdomarnas egen förståelse på detta område, säger Eeva Koivunen, sakkunnig vid inrikesministeriet.

En stor del av brottsligheten bland unga är dold brottslighet

En stor del av den brottslighet som riktar sig mot unga och som begås av unga är dold brottslighet, som inte kommer till myndigheternas kännedom eller syns i statistiken. En viktig förutsättning för att säkerställa att barn och unga får hjälp är att informationen om brottet når polisen antingen genom en polisanmälan eller på något annat sätt.

- Ungdomarna vill ha information och stöd när det gäller brott. Webbplatsen, som byggts upp tillsammans med samarbetspartnerna, ger vägledning i att själv reflektera över dessa teman och erbjuder lösningar för att identifiera situationer där det har begåtts ett brott. Dessutom ger webbplatsen konkreta råd om hur man gör polisanmälan och söker hjälp, säger Miia Lehtinen, överkommissarie vid Polisstyrelsen.

Syftet med webbplatsen är att främja att brotten mot barn och unga i åldern 12–18 år avslöjas för polisen samt att försöka förbättra deras ställning som brottsoffer och trygga deras rätt till hjälp. Materialet på webbplatsen hjälper också yrkespersoner som arbetar med ungdomar, dels i organisations- och myndighetsarbetet, dels som läromaterial i skolor. De unga deltog i utarbetandet av webbplatsen och testade den innan den öppnades. Målet är att ungdomarna känner till tjänsten och kan använda den vid behov.

Ytterligare information:
Eeva Koivunen, sakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 293, [email protected] 
Miia Lehtinen, överkommissarie, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 506, [email protected]