Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi laiton maahanmuutto .

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen työhön saatiin evästystä sidosryhmiltä

Kun asiat ovat monipolvisia ja hankalia, tarvitaan paljon työtä ja tasapainon hakemista, jotta eri näkökulmat tulevat riittävästi huomioiduiksi. Asiat eivät...

Halu auttaa on arvostettavaa, mutta yhteiskunnan ulkopuolella elämiseen kannustaminen ei ole kenenkään etu

Laittomasti maassa oleskelevien ihmisten asemasta on viikonloppuna käyty vilkasta keskustelua.