Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi tietosuoja .

Hätäkeskuslain muutokset eivät vaikeuta hätäilmoitusten käsittelyä tai hätäkeskustoiminnan kehittämistä

Hallitus on esittänyt hätäkeskuslakiin muutoksia, joilla päivitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely EU:n yleisen tietosuojasääntelyn...

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki ei rajoittaisi julkisen vallankäytön valvontaa

Salassapidolla suojataan asiakkaan turvallisuutta, yksityisyyttä ja henkilötietoja, ei viranomaista.

Poliisi ei hae pääsyä potilastietoihin vaan yhteistyötä uhkaavissa tilanteissa

Terveydenhuollon ammattilaiselta voitaisiin pyytää tietoa rajatuissa tilanteissa.