Lainsäädännön kehittäminen laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi

Lainsäädännön kehittäminen laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi; hallituksen esityksen jatkovalmistelu

SM001:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan sääntelyä, jolla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Hankkeen ensimmäiset säännösmuutokset annettiin eduskunnalle 7.10.2021 hallituksen esityksellä HE 162/2021 vp. Ns. vastaanottolain muutos tuli voimaan 1.1.2021.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM001:00/2022

Asianumerot VN/34149/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.1.2022 – 31.5.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 13/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.4.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 74/2022

Esityksellä lisätään säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin (116/2002) säännökset, jotka antavat mahdollisuuden kasvattaa tilapäisesti säilöönottokapasiteettia normaaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin. Säilöönottoyksikön ohjaus- ja valvontatehtävissä voitaisiin käyttää muuta kuin virkasuhteista henkilöstöä. Esityksellä tehdään myös tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) sekä henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettuun lakiin (615/2020), jotta Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) tukeen voidaan turvautua.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöJorma Kantola, sisäministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksellä lisätään säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin (116/2002) säännökset, joiden perusteella säilöönottoyksikön ohjaus- ja valvontatehtävissä voitaisiin tilapäisesti käyttää muuta kuin virkasuhteista henkilöstöä. Tämä antaisi mahdollisuuden kasvattaa säilöönottokapasiteettia normaaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin.

Esityksellä tehdään myös tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin (301/2004) sekä henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettuun lakiin (615/2020), jotta voidaan turvautua Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) apuun.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan sääntelyä, jolla selkeytetään lainsäädäntöä laajamittaiseen maahantuloon varautumiseksi.

Hankkeen ensimmäiset säännösmuutokset annettiin eduskunnalle 7.10.2021 hallituksen esityksellä HE 162/2021 vp. Ns. vastaanottolain muutos tuli voimaan 1.1.2021.

Lähtökohdat

Vuonna 2015 Suomeen saapui äkillisesti suuri määrä turvapaikanhakijoita pääosin Ruotsin kautta ja myös Venäjältä. Valtakunnallista ja alueellista valmiussuunnittelua on vuoden 2015 tapahtumien jälkeen edistetty ja viranomaisten osaamista, riskien arviointia ja keskinäistä yhteistyötä kehitetty. Maahanmuuttovirasto on päivittänyt valmiussuunnitelmaansa ja tukenut alueellista valmiussuunnittelua yhteistyössä alueviranomaisten kanssa. On myös tunnistettu lainsäädännön muutostarpeita normaaliolojen häiriötilanteiden hallinnan parantamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.