Utvecklande av lagstiftningen för beredskap för omfattande flyktinginvandring

Utvecklande av lagstiftningen för beredskap för omfattande flyktinginvandring; fortsatt beredning av regeringens proposition

SM001:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för beredskapen inför omfattande flyktinginvandring.

De första ändringarna i bestämmelserna i samband med projektet överlämnades till riksdagen den 7 oktober 2021 genom regeringens proposition RP 162/2021 rd. Den så kallade lagen om mottagande trädde i kraft den 1 januari 2021.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2022

Ärendenummer VN/34149/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.1.2022 – 31.5.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om utveckling av beredskapen inför massinvandring
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 13/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 74/2022

Genom propositionen fogas till lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) bestämmelser som gör det möjligt att tillfälligt öka kapaciteten att ta personer i förvar snabbare än för närvarande vid störningar under normala förhållanden. I förvarsenhetens styrnings- och övervakningsuppgifter kan annan personal än personal i tjänsteförhållande anlitas. Genom propositionen görs också nödvändiga ändringar i utlänningslagen (301/2004) samt i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020), för att stödet från Europeiska unionens asylmyndighet (EUAA) ska kunna utnyttjas.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonJorma Kantola, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Genom propositionen fogas nya bestämmelser till lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). Med stöd de nya bestämmelserna kan annan personal än personal i tjänsteförhållande tillfälligt anlitas i förvarsenhetens styrnings- och övervakningsuppgifter. Det här gör det möjligt att öka kapaciteten att ta personer i förvar vid störningar under normala förhållanden snabbare än för närvarande.

Genom propositionen görs också nödvändiga ändringar i utlänningslagen (301/2004) samt i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020), för att hjälp från Europeiska unionens asylmyndighet (EUAA) ska kunna utnyttjas.

Sammandrag

I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för beredskapen inför omfattande flyktinginvandring.

De första ändringarna i bestämmelserna i samband med projektet överlämnades till riksdagen den 7 oktober 2021 genom regeringens proposition RP 162/2021 rd. Den så kallade lagen om mottagande trädde i kraft den 1 januari 2021.

Utgångspunkter

2015 anlände plötsligt ett stort antal asylsökande till Finland i huvudsak via Sverige, och även från Ryssland. Efter händelserna 2015 har den riksomfattande och regionala beredskapsplaneringen främjats och myndigheternas kompetens, riskbedömning och inbördes samarbete har utvecklats. Migrationsverket har uppdaterat sin beredskapsplan och stött den regionala beredskapsplaneringen i samarbete med de regionala myndigheterna. Det har också identifierats behov av att ändra lagstiftningen för att förbättra hanteringen av störningar under normala förhållanden.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.