Esiselvityshanke: kanavointikykyinen rahapelijärjestelmä – vaihtoehtojen tarkastelu

Esiselvityshanke: kanavointikykyinen rahapelijärjestelmä – vaihtoehtojen tarkastelu

SM001:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on muun muassa arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytila suhteessa arpajaislaissa säädettyihin tavoitteisiin, tarkastella esiselvityksen kannalta relevanteissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM001:00/2023

Asianumerot VN/342/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.1.2023 – 15.4.2023

Asettamispäivä 5.1.2023

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 586
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytila suhteessa arpajaislaissa säädettyihin tavoitteisiin, tarkastella esiselvityksen kannalta relevanteissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. Tavoitteena on luoda tilannekuva ja laatia kartoitus erilaisista rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista malleista poliittisen päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kartoitetaan lainsäädäntöön, oikeudellisiin kysymyksiin, rahapelien markkinointiin liittyviä sekä muita muutostarpeita, joita mahdollinen siirtyminen lisenssipohjaiseen rahapelijärjestelmään digitaalisessa pelaamisessa edellyttäisi. Hankkeessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota rahapelaamisesta aiheutuviin haittoihin, järjestelmän kanavointikykyyn, yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen määrään ja yleisyyteen ja Veikkaus Oy:n markkinaosuuteen eri rahapeleissä. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti digitaalisen kanavan kasinopelejä ja vedonlyöntiä. Lisäksi kartoitetaan lisenssijärjestelmää koskevat EU-oikeudelliset reunaehdot ja ne seikat, millä eri tavoin lisenssijärjestelmä vaikuttaisi valtion tuloihin ja menoihin.

Selvityshenkilöiksi kutsutaan Harri Sailas, Riitta Matilainen, Mikko Alkio ja Tuija Brax, joiden tehtävänä on laatia raportti hankkeen toimeksiannon toteuttamiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on muun muassa arvioida yksinoikeusjärjestelmän nykytila suhteessa arpajaislaissa säädettyihin tavoitteisiin, tarkastella esiselvityksen kannalta relevanteissa maissa käytössä olevia rahapelijärjestelmiä ja arvioida erilaisten rahapelijärjestelmien yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja.

Lähtökohdat

Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen osalta tutkimustietoa lisenssi- ja yksinoikeuspohjaisten järjestelmien eroista on rajatusti saatavilla. Järjestelmää olennaisempaa rahapelihaittojen torjunnan kannalta vaikuttaisi olevan se, miten rahapelitarjontaa säännellään ja ohjataan.
Rahapelitoiminnan tuotolla on käytännössä ollut huomattava yhteiskunnallinen merkitys ja sillä on rahoitettu laaja-alaisesti erilaisia yleishyödyllisiä ja muita laissa säädettyjen käyttötarkoitusten mukaisia toimintoja. Rahapelitoiminnan tuotto on viime vuosina vähentynyt rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä koskevien tehostamistoimenpiteiden ja pelaamisessa tapahtuneiden muutosten, kuten digitalisoitumisen johdosta.
Arviot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisiin rahapeleihin hävityn rahan määrästä vaihtelevat. Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliseen rahapelaamiseen suuntautuva kysyntä kohdistuu erityisesti verkon välityksellä tarjottaviin vedonlyönti- ja kasinopeleihin.
Arpajaislain vuoden 2022 alussa voimaan tulleessa uudistuksessa lakiin lisättiin useita yksinoikeusjärjestelmän kanavointikykyä tukevia ja rahapelihaittojen torjuntaa tehostavia säännöksiä. Eduskunnassa käsittelyssä olevalla tuoton käyttötarkoituksia muuttavalla arpajaislain uudistuksella (HE 255/2022 vp) on katsottu olevan yhteiskunnallista merkitystä sen tukiessa rahapelihaittojen torjuntaa nykyistä mallia paremmin. Kuluvalla vaalikaudella rahapelihaittojen torjuntaa on vahvistettu myös toukokuussa julkaistulla rahapelipoliittisella ohjelmalla. Lisäksi Veikkaus Oy on vaalikauden kuluessa toteuttanut useita rahapelihaittojen torjuntaa vahvistavia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutuksista yksinoikeusjärjestelmän kykyyn ohjata rahapelikysyntää Veikkaus Oy:n tarjontaan, järjestelmän ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen määrään ja rahapelihaittojen torjuntaan on tärkeää seurata ja arvioida.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Rahapelijärjestelmän vaihtoehtoja selvitetään

SM VNK STM Tiedote 5.1.2023 16.05