Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevien säännösten tarkistaminen

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevien säännösten tarkistaminen

SM003:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa toimeenpannaan hallitusohjelmakirjaukset, jotka koskevat ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin välistä yhteyttä ja tehdään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin (746/2011, jäljempänä vastaanottolaki) tarvittavat muutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM003:00/2022

Asianumerot VN/3493/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.2.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 17.2.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 2.3.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 229/2022

Valmistellaan tarvittavat muutokset vastaanottolakiin ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin väliseen yhteyteen liittyen hallitusohjelmakirjausten tavoitteiden toteutumiseksi. Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevan sääntelyn kehittämistarpeita.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöBerit Kiuru, sisäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa toimeenpannaan hallitusohjelmakirjaukset, jotka koskevat ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin välistä yhteyttä. Valmistelussa tarkastellaan kirjausten näkökulmasta keskeistä voimassa olevaa vastaanottolain sääntelyä, ja tehdään lainsäädäntöön tarvittavat muutokset tavoitteiden toteutumiseksi.

Lainvalmistelussa voidaan huomioida myös muita tunnistettuja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevan sääntelyn kehittämistarpeita.

Tiivistelmä

Hankkeessa toimeenpannaan hallitusohjelmakirjaukset, jotka koskevat ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin välistä yhteyttä ja tehdään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin (746/2011, jäljempänä vastaanottolaki) tarvittavat muutokset.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa ja oikeuksien toteutumista. Hallitusohjelman mukaan ihmiskaupan uhrien asemaa parannetaan itse ihmiskaupparikosprosessin etenemisestä riippumatta, ja vastaanottolakiin tehdään tältä osin tarvittavat muutokset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.