Esiselvityshanke tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

SM004:00/2022 Kehittäminen

Esiselvityshankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM004:00/2022

Asianumerot VN/1365/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.2.2022 – 30.6.2023

Asettamispäivä 10.2.2022

Yhteyshenkilö
Monna Airiainen, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Esiselvityksen tehtävänä on kartoittaa toimivaltaisten viranomaisten tilitapahtumatietoihin pääsyn nykytila ja kehittämiskohteet sekä selvittää myös mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat.

Esiselvityksessä tulee tarkastella ainakin tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään aiheutuvia vaikutuksia viranomaisille, yrityksille ja yksityisille sekä siitä aiheutuvia kustannuksia ja järjestelmämuutoksia. Esiselvityksessä tulee arvioida tilitapahtumatietoihin pääsyn sähköistämisen osalta tietosuojasääntelyn ja perustuslain asettamia edellytyksiä.

Esiselvityksen perusteella arvioidaan tarve jatkovalmistelun käynnistämiselle.

Tiivistelmä

Esiselvityshankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään.

Lisätietoja

Lisää aiheesta