Yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittävä työryhmä

Yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittävä työryhmä

SM006:00/2023 Kehittäminen

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset siitä, miten vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan ohjausta ja valvontaa sekä yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta mahdollisesti voitaisiin kehittää.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM006:00/2023

Asianumerot VN/2135/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.2.2023 – 31.8.2023

Asettamispäivä 27.1.2023

Yhteyshenkilö
Aino Salmi, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 685
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset siitä, miten vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan ohjausta ja valvontaa sekä yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta mahdollisesti voitaisiin kehittää. Työryhmä arvioi myös keinoja yhdenvertaisuuden toteutumisen kehittämiseksi yksityisellä turvallisuusalalla. Lisäksi työryhmä arvioi, olisiko vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutukseen tai tehtävään hakeutuvaan kohdistuvaa soveltuvuuden arviointia kehitettävä. Työryhmän selvityksen pohjalta arvioidaan, mihin mahdollisiin yksityistä turvallisuusalaa ja sen toimijoita koskeviin lainsäädännön muutosvalmisteluihin olisi syytä ryhtyä.

Tiivistelmä

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset siitä, miten vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan ohjausta ja valvontaa sekä yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta mahdollisesti voitaisiin kehittää.

Lisää aiheesta