Arbetsgrupp som utreder utbildningen inom och styrningen och övervakningen av den privata säkerhetsbranschen

Arbetsgrupp som utreder utbildningen inom och styrningen och övervakningen av den privata säkerhetsbranschen

SM006:00/2023 Projekt

Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur styrningen och övervakningen av bevakningsföretags- och ordningsvaktsverksamheten, utbildningskraven för den privata säkerhetsbranschen och utbildningens struktur eventuellt kan utvecklas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM006:00/2023

Ärendenummer VN/2135/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 6.2.2023 – 31.8.2023

Datum för tillsättande 27.1.2023

Kontaktperson
Aino Salmi, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 685
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tavoitteena on tehdä ehdotukset siitä, miten vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan ohjausta ja valvontaa sekä yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta mahdollisesti voitaisiin kehittää. Työryhmä arvioi myös keinoja yhdenvertaisuuden toteutumisen kehittämiseksi yksityisellä turvallisuusalalla. Lisäksi työryhmä arvioi, olisiko vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutukseen tai tehtävään hakeutuvaan kohdistuvaa soveltuvuuden arviointia kehitettävä. Työryhmän selvityksen pohjalta arvioidaan, mihin mahdollisiin yksityistä turvallisuusalaa ja sen toimijoita koskeviin lainsäädännön muutosvalmisteluihin olisi syytä ryhtyä.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur styrningen och övervakningen av bevakningsföretags- och ordningsvaktsverksamheten, utbildningskraven för den privata säkerhetsbranschen och utbildningens struktur eventuellt kan utvecklas.

Mer om ämnet