Pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten valmistelu sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

SM020:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten säätämistarve ja laaditaan ehdotukset annettaviksi asetuksiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM020:00/2021

Asianumerot VN/6188/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 31.8.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos
puh. +358 295 488 422
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten säätämistarve ja laaditaan ehdotukset annettaviksi asetuksiksi.

Lähtökohdat

Eduskunnan 23.6.2021 hyväksymällä lailla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta vastuu pelastustoimen järjestämiseksi siirretään 1.1.2023 lukien hyvinvointialueille.
Hankkeessa arvioidaan pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten säätämistarve.

Lisää aiheesta