Beredning av förordningar som ska utfärdas med stöd av lagen om ordnande av räddningsväsendet och ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet

SM020:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms behovet att utfärda förordningar med stöd av lagen om ordnande av räddningsväsendet och utarbetas förslag till förordningar.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM020:00/2021

Ärendenummer VN/6188/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.9.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 31.8.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos
tel. +358 295 488 422
[email protected]

Sammandrag

I projektet bedöms behovet att utfärda förordningar med stöd av lagen om ordnande av räddningsväsendet och utarbetas förslag till förordningar.

Utgångspunkter

Eduskunnan 23.6.2021 hyväksymällä lailla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta vastuu pelastustoimen järjestämiseksi siirretään 1.1.2023 lukien hyvinvointialueille.
Hankkeessa arvioidaan pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten säätämistarve.

Mer om ämnet