Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriets förordningar om beslutet om räddningsväsendets servicenivå samt om vissa uppgifter inom välfärdsområdet och regionförvaltningsverket skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2022 10.39
Nyhet
Lämna ditt utlåtande och påverka

Inrikesministeriet har skickat två utkast till förordning på remiss. Den ena förordningen gäller beslut om räddningsväsendets servicenivå och den andra välfärdsområdets uppföljnings- och bedömningsskyldighet och regionförvaltningsverkets expertbedömning. Remissbehandlingen pågår till den 25 november 2022.

Syftet med inrikesministeriets förordning om beslutet om servicenivå är att förenhetliga innehållet i och strukturen för besluten om räddningsväsendets servicenivå samt regionförvaltningsverkets bedömning av besluten om servicenivå.

Syftet med inrikesministeriets förordning om välfärdsområdets uppföljnings- och bedömningsskyldighet är att förenhetliga innehållet i välfärdsområdets uppföljning och redogörelser. Ett ytterligare syfte med förordningen är att förenhetliga innehållet i regionförvaltningsverkens expertbedömningar.

Ytterligare information:

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, [email protected]