Sisäministeriön asetus kootun tehtävän kustannusten jakamisen perusteista sekä koottuun tehtävään sisältyvien palvelujen ja muiden toimenpiteiden korvausperusteista

SM020:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetus annetaan pelastustoimen järjestämislain 5 §:n 2 momentin nojalla. Kyseessä on jatkohanke sisäministeriön 31.8.2021 asettamalle asetusten valmisteluhankkeelle (VN/6188/2021-SM-1), jonka toimikausi on päättynyt 31.12.2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM020:00/2023

Asianumerot VN/10933/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.2.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 18.1.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 150/2024

Yhteyshenkilö
Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja
puh. +358 50 517 2598
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Tiivistelmä

Asetus annetaan pelastustoimen järjestämislain 5 §:n 2 momentin nojalla. Kyseessä on jatkohanke sisäministeriön 31.8.2021 asettamalle asetusten valmisteluhankkeelle (VN/6188/2021-SM-1), jonka toimikausi on päättynyt 31.12.2022.

Lisää aiheesta