Inrikesministeriets förordning om grunderna för fördelningen av kostnaderna för en samlad uppgift och ersättningsgrunderna för tjänster och andra åtgärder som ingår i en samlad uppgift

SM020:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Förordningen utfärdas med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om ordnande av räddningsväsendet. Projektet är fortsättning på ett tidigare projekt för beredning av förordningar (VN/6188/2021-SM-1) som inrikesministeriet tillsatte den 31 augusti 2021 och vars mandatperiod gick ut den 31 december 2022.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM020:00/2023

Ärendenummer VN/10933/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 15.2.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 18.1.2023

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 150/2024

Kontaktperson
Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja
tel. +358 50 517 2598
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Sammandrag

Förordningen utfärdas med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om ordnande av räddningsväsendet. Projektet är fortsättning på ett tidigare projekt för beredning av förordningar (VN/6188/2021-SM-1) som inrikesministeriet tillsatte den 31 augusti 2021 och vars mandatperiod gick ut den 31 december 2022.

Mer om ämnet