Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet; Selvityshenkilön loppuraportti

Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet; Selvityshenkilön loppuraportti

SM025:00/2023 Kehittäminen

Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet - Selvityshenkilön loppuraportin lausuntokierros.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM025:00/2023

Asianumerot VN/12167/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.4.2023 – 1.9.2023

Asettamispäivä 21.4.2023

Yhteyshenkilö
Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 561
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lausuntopalautteen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteet poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeiksi.

Tiivistelmä

Poliisin rikostiedustelulainsäädännön kehittämistarpeet - Selvityshenkilön loppuraportin lausuntokierros.

Lähtökohdat

Sisäministeriö päätti 8.3.2022 teettää ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen poliisin rikostiedusteluun liittyvän lainsäädännön tilasta ja sen kehittämisestä. Rikostiedustelu nousi viime hallituskaudella kansallisen turvallisuuden suojaamiseen tähtäävässä lainsäädäntötyössä esille. Rikostiedustelua ei ole määritelty lainsäädännössä, eikä Suomessa ole omaa rikostiedustelulakia.

Sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyn yhteydessä eduskunnan puolustus- ja hallintovaliokunta edellyttivät, että vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan ja että hallitus selvittää ja arvioi tähän liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita. Valtiovarainvaliokunta painotti mietinnössään etenkin poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamista sisäisen turvallisuuden selonteon (VNS 4/2021 vp) linjausten mukaisesti. Voimavarojen uudelleen kohdentamisen helpottamiseksi tulee mm. hallintovaliokunnan näkemyksen (HaVL 29/2021 vp — HE 146/2021 vp) mukaisesti kiirehtiä sellaisten lainsäädäntömuutosten valmistelua, joilla tehostetaan poliisi nykyistä resurssien käyttöä (esim. rikostiedusteluun, poliisin esitutkintavelvoitteeseen ja viranomaisten väliseen tiedonkulkuun liittyvät muutostarpeet). Myös valtioneuvoston selonteossa tiedustelulainsäädännöstä tuotiin esille, että rikostorjuntaviranomaisten toimivaltuudet laajempaan tiedonhankintaan voidaan selvittää erikseen. Rikostiedustelussa tiedonhankintatoimivaltuudet kytkeytyvät yksilöitävissä olevaan rikokseen ja henkilöön.

Lisätietoja