Selvityshanke Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeista Schengen-alueen sisärajoilla

SM052:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen tehtävänä on valmistella esiselvitys, jossa selvitetään muiden EU-maiden viranomaisten toimivaltuuksia sisärajoilla ja arvioidaan vastaavien toimivaltuuksien tarkoituksenmukaisuutta Suomen oikeusjärjestelmässä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM052:00/2023

Asianumerot VN/27925/2023

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.10.2023 – 30.4.2024

Asettamispäivä 16.10.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Noora Nihtinen, Ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on rajaturvallisuuden edistämiseksi selvittää Schengen-alueen sisärajoilla Rajavartiolaitoksen tehtävissä käytettävissä olevien toimivaltuuksien ajantasaisuutta ottaen huomioon muiden EU-maiden sääntely. Selvitys koskee tilanteita, joissa rajavalvontaa ei ole palautettu sisärajoille.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on valmistella esiselvitys, jossa selvitetään muiden EU-maiden viranomaisten toimivaltuuksia sisärajoilla ja arvioidaan vastaavien toimivaltuuksien tarkoituksenmukaisuutta Suomen oikeusjärjestelmässä.

Lähtökohdat

Hanke perustuu hallitusohjelmaan.

Lisää aiheesta