Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikkatutkintaa koskevan ulkomaalaislain sääntelyn uudistaminen

SM057:00/2023 Säädösvalmistelu

Kyseessä on lainsäädäntöhanke kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikkatutkintaa koskevan ulkomaalaislain sääntelyn uudistamiseksi. Hankkeen tueksi toteutetaan mm. hallitusohjelmassa mainittu selvitys turvapaikkahakemusten käsittelystä ja hyväksymisprosenteista eri EU-maissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM057:00/2023

Asianumerot VN/28833/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.10.2023 – 1.5.2025

Asettamispäivä 12.10.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 5/2025
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikkatutkintaa koskevan ulkomaalaislain sääntelyn uudistamista. Menettely toteutettaisiin mallilla, joka hyödyntää menettelydirektiivin mahdollistaman liikkumavaran kansallista menettelyn tehokkuutta tukevalla tavalla ja huomioi hallitusohjelman kirjauksen direktiivin mahdollistamien tiukennusten käyttöönotosta. Lisäksi hankkeessa toteutettaisiin tietyt yksityiskohtaiset hallitusohjelman kirjaukset siltä osin, kun on kyse ulkomaalaislain muuttamista edellyttävistä toimista.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

YhteyshenkilöSanna Montin, sisäministeriö

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva-Maija Leivo, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 316
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksia toteuttavasti kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikkatutkintaa koskeva ulkomaalaislain sääntely. Menettely toteutettaisiin mallilla, joka hyödyntää menettelydirektiivin mahdollistaman liikkumavaran kansallista menettelyn tehokkuutta tukevalla tavalla ja huomioi hallitusohjelman kirjauksen direktiivin mahdollistamien tiukennusten käyttöönotosta.
Lisäksi hankkeessa toteutettaisiin tietyt yksityiskohtaiset hallitusohjelman kirjaukset siltä osin, kun on kyse ulkomaalaislain muuttamista edellyttävistä toimista.
Hankkeessa arvioitaisiin myös valmiutta ja varautumista muuttoliikkeen häiriötilanteisiin erityisesti rekiste-röinnin varmistamisen näkökulmasta. Esimerkiksi arvioitaisiin, olisiko perusteltua mahdollistaa hakemuksen rekisteröiminen suoraan laissa myös Maahanmuuttovirastolle laajamittaisen maahantulon tilanteessa.

Tiivistelmä

Kyseessä on lainsäädäntöhanke kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen rekisteröintiä, jättämistä ja turvapaikkatutkintaa koskevan ulkomaalaislain sääntelyn uudistamiseksi. Hankkeen tueksi toteutetaan mm. hallitusohjelmassa mainittu selvitys turvapaikkahakemusten käsittelystä ja hyväksymisprosenteista eri EU-maissa.

Lähtökohdat

Hanke perustuu hallitusohjelmaan.

Lisää aiheesta