Revidering av utlänningslagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av ansökningar om internationellt skydd

SM057:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Det är fråga om ett lagstiftningsprojekt som baserar sig på regeringsprogrammet för att reformera utlänningslagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av en ansökan om internationellt skydd. Som stöd för projektet genomförs bl.a. den i regeringsprogrammet nämnda utredningen om behandlingen av asylansökningar och om andelen godkända ansökningar i olika EU-länder.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM057:00/2023

Ärendenummer VN/28833/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.10.2023 – 1.5.2025

Datum för tillsättande 12.10.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 5/2025
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att utlänningslagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av ansökningar om internationellt skydd ses över. Förfarandet genomförs enligt en modell som utnyttjar det handlingsutrymme som förfarandedirektivet medger på ett sätt som stöder det nationella förfarandets effektivitet och beaktar regeringsprogrammets skrivning om införande av de skärpningar som direktivet möjliggör. I projektet genomförs dessutom vissa detaljerade skrivningar i regeringsprogrammet till den del det är fråga om åtgärder som förutsätter ändring av utlänningslagen.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

KontaktpersonSanna Montin, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Eeva-Maija Leivo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 316
[email protected]

Mål och resultat

I projektet revideras utlänningslagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av ansökningar om internationellt skydd i enlighet med regeringsprogrammet. Förfarandet genomförs enligt en modell som utnyttjar det handlingsutrymme som förfarandedirektivet medger på ett sätt som stöder det nationella förfarandets effektivitet och beaktar regeringsprogrammets skrivning om införande av de skärpningar som direktivet möjliggör.
I projektet genomförs dessutom vissa detaljerade skrivningar i regeringsprogrammet till den del det är fråga om åtgärder som förutsätter ändring av utlänningslagen.
I projektet bedöms också beredskapen och beredskapen inför störningar i migrationen särskilt med tanke på säkerställandet av registreringen. Det ska till exempel bedömas om det är motiverat att göra det möjligt att registrera ansökan direkt i lag också till Migrationsverket i en situation med massinvandring.

Sammandrag

Det är fråga om ett lagstiftningsprojekt som baserar sig på regeringsprogrammet för att reformera utlänningslagens bestämmelser om registrering, inlämnande och asylutredning av en ansökan om internationellt skydd. Som stöd för projektet genomförs bl.a. den i regeringsprogrammet nämnda utredningen om behandlingen av asylansökningar och om andelen godkända ansökningar i olika EU-länder.

Utgångspunkter

Projektet baserar sig på regeringsprogrammet.

Mer om ämnet