Hoppa till innehåll
Media

Valitsus tegi põhimõttelise otsuse hübriidstrateegia teostamise kohta piiriliikluses ja reisimises

liikenne- ja viestintäministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.9.2020 11.17 | article-published-for-lang
Tiedote 573/2020

Valitsus tegi 11. septembri istungil põhimõttelise otsuse uue tegevusmudeli kohta hübriidstrateegia teostamiseks piiriliikluses ja reisimises. Tegevusmudeli abil võib tühistada riiki sisenemise piiranguid ja samas tõrjuda koroonapandeemiat piiridel.

Uus piirväärtus 25/100 000 elaniku kohta eelmise kahe nädala jooksul

Valitsus kinnitas kõrgema nakatumisnäitajaga riikideks ja piirkondadeks need, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on rohkem kui 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta. 

Kõrgema nakatumisnäitajaga riikidest või piirkondadest riiki saabuvatelt isikutelt eeldatakse, mõned erandrühmad välja arvatud, tõendit negatiivse koroonatesti kohta, mis ei oleks vanem kui 72 tundi. Riiki saabuvad isikud võidakse nakkushaiguseseaduse kohaselt karantiini määrata. 
Karantiini võib lõpetada minimaalselt 72 tundi peale riiki saabumist tehtava teise testi negatiivse tulemuse korral.

Juhul kui riigis viibimine kestab alla kolme ööpäeva, ei nõuta teist testi ega karantiini. 

Madalama nakatumisnäitajaga (maksimaalselt 25) riikidest või piirkondadest riiki saabuvatelt isikutelt ei nõuta eelpool nimetatud eritoiminguid. 

Soome Tervise- ja Heaoluinstituut kontrollib iga nädal riikide ja piirkondade paigutumist madalama ja kõrgema nakatumisnäitajaga kategooriatesse. Riiginõukogu täiskogu istungil otsustatakse võimalike muudatuste üle riikide nimekirjas siseministeeriumi ettepanekul.

Soome kodanikelt ja alaliselt Soomes elavatelt isikutelt ei eeldata Soome naastes testimistõendit. Kõrgema nakatumisnäitajaga riikidest saabudes suunatakse nad testimisele ja karantiini Soomes. 

Reisimispiirangute leevendamine

Testimisele põhineva tegevusmudeli kasutuselevõtt võimaldab turismisektoril praegusest paremini tegutseda. 

Tegevusmudel võimaldab nii EL-i ja Schengeni ala riikidest kui ka EL-i rohelise nimekirja riikidest ka charter- ja rühmareise isegi siis, kui nakatumisnäitaja ületab piirväärtuse 25 juhul, kui reis kestab vähem kui 72 tundi. Kui reis kestab üle 72 tunni, kehtib tavapärane karantiini ja teise testi nõue.

Liikumine Soome riigipiiri põhjaosas ja Eesti ja Rootsi laeva- ja lennuliikluses lihtsustub 

Töölkäimist ja muud piirikogukondade igapäevast läbikäimist võimaldatakse riigipiiri põhjaosas ning Eesti ja Rootsi laeva- ja lennuliikluses ilma testimistõendi ja karantiinita kui piirkondlik haiguse olukord on enam-vähem ühesugune vaatamata eelnevalt riigis tõdetud nakatumisnäitajale. Muude reisijate osas teevad tervishoiuametnikud riskihinnangule põhinevaid kontrolle ja testimisi.

Erirühmade riiki sisenemine lubatakse õigustatud põhjusel kõigist riikidest

Erirühmade, nagu kulttuuri-, spordi- ja äriesindajate saabumist ja viibimist Soomes võib uue mudeli või üleminekuperioodi mudeli poolt sätestatud tingimustest kõrvalekaldumist aktsepteerida mõjuval põhjusel. Sellised põhjused hõlmavad eelkõige tegevusala elavnemise, uue kasvu või pikaajaliste töötingimuste tagamiseks vajalikke ülesandeid. 

Tööandja või mõni muu külastuseks kutse esitav organ peab isikule või rühmale esitama oma terviseohutust puudutava tegevuskava, mis järgib siseriiklikke juhiseid. Piirivalveamet koordineerib erirühmade riiki sisspääsu vajadust ja eeldusi.  Kutsuv organ saadab taotluse Piirivalveametile.

Taotlustes tuleb põhjendada tegevuse siseriiklikku tähtsust ja selle põhjuseid, et muid tegevusi ei saa järgida või miks riiki sissepääsu väljastpoolt EL-i rohelise nimekirja riiki peaks lubama ning meetmeid, millega hoolitsetakse terviseohutuse teostumise eest. 

Erirühmade riiki sisenemise mudelit on kirjeldatud täpsemalt infotunni esitusmaterjalides ja põhimõttelises otsuses (lisades).

Uue mudeli kasutuselevõtt eeldab seadusemuudatusi

Kahe testi mudeli kasutuselevõtt eeldab kiireloomuliselt tehtavaid seadusandluse muudatusi, nagu liikluse teenuste kohta välja antud seaduse muutmist ning testimise lisamist ja ümbersuunamist ning muid terviseohutust tagavaid toiminguid riiki sisenemise käigus. Kõik mudeli ja testimisvõimsuse kasvatamisega seotud kulud kaetakse täies ulatuses.

Valitsus teeb Soome parlamendile ettepaneku, milles esitatakse, et liikluse teenuste kohta välja antud seadusesse lisatakse uued õigusaktid negatiivse nakkushaigust puudutava testitulemuse kontrollimise ja tõendi esitamise kohta. Eeltesti peetakse riiki sisenemise eelduseks kõrgema nakatumisnäitajaga riikidest kohe peale seda, kui seda puudutav seadusemuudatus on jõustunud. Teise faasi testi osas võetakse mudel kasutusele hiljemalt 23.11.2020.

Üleminekuperioodi mudel kehtib 1.10.–22.11.

Üleminekuperioodil sisepiirivalves kohaldatavat 25 nakatumisnäitaja piirväärtust järgitakse ka EL-i rohelise nimekirja riikide osas. Piirväärtuse ületavatest riikidest lubatud riiki sisenemise põhjendused on ainult Soomes või muus EL-i või Schengeni riigis elavate isikute tagasitulek või muu vältimatu põhjus. 

Kõigile Soome kõrgema nakatumisnäitajaga riigist saabuvatele soovitatakse praegu 14 ööpäeva pikkust eneseisolatsiooni. Üleminekuperioodi ajaks EL-i riikidest ja Schengeni piirkonnast ning EL-i rohelise nimekirja kõrgema nakatumisnäitajaga riikidest ja muudest kolmandatest riikidest vältimatu põhjuse alusel riiki saabuvatele soovitatakse eeltestimist. 

Kõrgema nakatumisnäitajaga riikidest tagasi tulles võib Soomes elav isik soovi korral lühendada eneseisolatsiooni minnes testi kohe peale Soome saabumist ja teise testi kõige varem 72 tunni möödudes. See lihtsustab vajalikku tööliiklust.

Teist testi ja karantiini ei nõuta riigis viibimiseks, mis kestab alla 72 tunni. 

Üleminekuperioodi mudelisse sisaldub ka see, mida eelpool uue tegevusmudeli osas nenditakse erirühmade ning teisest küljest tööl käimise ja muu piirikogukondade igapäevase läbikäimise kohta põhja maapiiril ning Eesti ja Rootsi laeva- ja lennuliikluses.

Vahetud piiriotsused jõustuvad 19. septembril

Riiginõukogu otsustas 11. septembril ka sisepiirikontrollide jätkamise ja piiriliikluse piirangute üle, mis jõustuvad 19. septembril ja jätkuvad kuni 18. oktoobrini.
Siseministeeriumi teadaanne 11.9.2020 Lisad 

Lisateave: 
aseriigisekretär Timo Lankinen, riiginõukogu kantselei, tel 0295 160 300
kantsler Kirsi Pimiä, siseministeerium, tel 0295 488 203
strateegiline juhataja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sotsiaal- ja tervishoiuministeerium ([email protected]; kontaktitaotlused tekstsõnumiga tel 050 331 0314)
juhataja Mika Salminen, Tervise- ja Heaoluinstituut, tel 029 524 8454
ettevõtlusministri erinõunik Jenny Hasu, töö- ja ettevõtlusministeerium, tel 295 047 213
projektijuht Pipa Turvanen, töö- ja ettevõtlusministeerium (tööreiside ja käsundiga seotud liiklus), tel 0295 047 226 
seadusloomejuht Silja Ruokola, transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium (päritoluriigi testimine), tel 040 580 0894
 

hallitus