Hoppa till innehåll
Media

Ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet
En trygg övergång vid årsskiftet förutsätter effektivt samarbete mellan olika aktörer

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2022 10.07
Pressmeddelande

Störningsfritt ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet vid årsskiftet måste säkerställas. Detta förutsätter gott samarbete och tillräckligt informationsutbyte mellan dem som regionalt bereder reformen.

Det centrala målet för genomförandet av reformen är mot slutet av 2022 att säkerställa en trygg övergång. Välfärdsområdena ska tillsammans med kommunerna och samkommunerna se till att de social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster som överförs på välfärdsområdenas ansvar ordnas utan störningar, att den nya personalens löner betalas i tid och att de övriga arbetsgivarskyldigheterna fullgörs på behörigt sätt.

Kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten, regionala räddningsväsendet och vid behov andra myndigheter är förpliktade att delta i beredningen av inledandet av välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning, och ge välfärdsområdena behövlig handräckning i detta arbete. 

Välfärdsområdena har rätt att få nödvändiga uppgifter bland annat om den personal som överförs. Utlämnande kan inte vägras med hänvisning till sekretessbestämmelserna, och uppgifterna ska vara aktuella och korrekta. 

Bistånd efter årsskiftet ska vid behov överenskommas separat

Välfärdsområdena kan ha behov av att stödja sig på kommunernas och samkommunernas avtal och stödtjänster efter årsskiftet, då det inte längre föreligger någon skyldighet att ge handräckning. I sådana situationer ska man skilt komma överens om stödet, dess varaktighet och ersättningen av kostnaderna.

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet påminde kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena om vikten av en trygg övergång genom ett brev som sändes den 2 november 2022.

Mer information: 
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Kari Hakari, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63642, kari.hakari(at)gov.fi
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88400,