Hoppa till innehåll
Media

Enkätundersökning om välfärdsområdena: de har inlett sin verksamhet och övergången har gått enligt planerna

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2023 10.25
Pressmeddelande
En man på väg till en hälsovårdscentral

Social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Övergången har i det stora hela gått bra i alla områden och hittills har det inte uppkommit några större problem.

Social- och hälsovårdsministeriet har genomfört en enkätundersökning i välfärdsområdena för att kartlägga eventuella problem i anknytning till överföringen av tjänsterna och vad man oroar sig över eller tycker går bra i välfärdsområdena.   

Stämningen i välfärdsområdena har till största delen varit positiv efter övergången. Tjänsterna har överförts enligt planerna och man har lyckats lösa de problem som uppkommit. Störningarna har främst gällt stödtjänsterna och datatekniken och informationssystemen. Klient- och patientsäkerheten har inte äventyrats, och tjänsterna har skötts på normalt sätt. Även uppdragen och tjänsterna inom räddningsväsendet har utförts som normalt.

De personer som deltog i beredningen av reformen gläder sig över att de permanenta organisationerna äntligen kan inleda sin verksamhet. Enligt enkätsvaren är förtroendet för personalens och ledningens kompetens högt, och trots brådskan har arbetet också präglats av gemenskap och engagemang. 

Men det kan fortfarande uppstå störningar och fördröjningar i tjänster under de kommande veckorna. Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet kommer under de följande veckorna att diskutera läget med alla välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen för att följa upp övergången och kartlägga eventuella störningar. 

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 642
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 0295 530 066
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 400

E-postadresserna är i formatet [email protected]