Hoppa till innehåll
Media

Ibruktagandet av det elektroniska förfarandet för vapenregistersystemet skjuts upp

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2018 11.20 | Publicerad på svenska 18.7.2018 kl. 14.51
Pressmeddelande 83/2018

Ibruktagandet av det elektroniska förfarande som avses i skjutvapenlagen skjuts upp. Orsaken är att polisens vapenregistersystem försenas. Inrikesministeriet tillsatte den 18 juli ett lagstiftningsprojekt i syfte att ändra på lagen till den del det gäller ikraftträdandet av det elektroniska förfarandet. Propositionen sänds samtidigt på remiss.

Det elektroniska förfarandet borde enligt skjutvapenlagen ha trätt i kraft den 1 december 2018. Tidtabellen skjuts upp på grund av att datasystemet försenas, och det första skedet av vagenregistersystemet kan enligt de senaste uppskattningarna möjligen tas i bruk mellan december 2019 och våren 2020.

Den aktuella ändringen kommer inte att ändra på innehållet i skjutvapenlagen, utan det är fråga om en teknisk ändring som gäller justeringen av tidpunkten då det elektroniska förfarandet träder i kraft.

Remissbehandlingen löper ut den 22 augusti. Projektets mandatperiod är 18.7. – 1.12.2018.

Ibruktagandet av polisens vapenregistersystem skjuts upp 18.7.2018 (på finska) 

Ytterligare information:

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected] (lagprojektet)
Janne Suuriniemi, dataadministrationschef, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 706, [email protected] och Mika Hansson, överinspektör, Polisstyrelsen, tfn 0295 481 873, [email protected] (vapenregistersystemet)