Hoppa till innehåll
Media

Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 13.32 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 14.18
Pressmeddelande 86/2021

Gränsbevakningsmyndigheternas kontroll av de inre gränserna fortsätter till den 25 juli, vilket ger kommunerna och samkommunerna tid att förbereda sig på att vidta hälsosäkerhetsåtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Efter detta upphör den inre gränskontrollen.

I enlighet med statsrådets beslut av den 8 juli förlängs den inre gränskontrollen och den pågår perioden 12.7–25.7. Under den här perioden tillämpas inreserestriktionerna och kraven i lagen om smittsamma sjukdomar på både de inre och yttre gränserna. 

Avsikten med beslutet är att säkerställa en smidig övergång från de reserestriktioner som infördes våren 2021 till hälsosäkerhetsåtgärder på gränsövergångsställena och förebygga att covid-19-smitta sprids över gränsen under den korta övergångsperioden.

I praktiken innebär den fortsatta inre gränskontrollen att gränsbevakningsmyndigheterna under perioden 12–25.7 först gör en bedömning av en persons rätt att resa in till Finland. 

Om en person är berättigad att resa in i Finland bedömer gränsbevakningsmyndigheterna vilka hälsosäkerhetsåtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som personen omfattas av.
 
Mer information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] Det råder rusning vid medborgarrådgivningstjänsten och det kan ta längre tid än vanligt att få svar. Resenärer rekommenderas att kontrollera gällande anvisningar för gränsövergång i första hand på Gränsbevakningsväsendets webbplats.