Hoppa till innehåll
Media

En nationell plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas för räddningsbranschen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2020 13.18
Pressmeddelande 46/2020
Brandbilen.

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram information och föreslå utvecklingsåtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet.

Arbetsgruppen har till uppgift att granska jämställdhet och likabehandling  inom räddningsväsendet och bereda ett handlingsprogram för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet. Gruppen tar fram information och föreslår fortsatta åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling och som stöd för beslutsfattandet för hela räddningsväsendet. 

Arbetsgruppen är också sakkunnig i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor när man bedömer lagstiftningsprojekt och anvisningar inom räddningsväsendet. 

– Jämställdhet och likabehandling är centrala värden förutom i myndigheternas service även i den interna verksamheten. Planen bidrar till förverkligandet av de här värdena i den dagliga verksamheten, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

– Att främja jämställdhet och likabehandling är också en del av räddningsväsendets strategi. Det är verkligen fint och viktigt att den nationella planen utarbetas i nära samarbete med samarbetspartner till räddningsväsendet, berättar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka, som är arbetsgruppens ordförande.

I arbetsgruppen finns företrädare för regionförvaltningsverken, räddningsverken, Räddningsinstitutet, Helsingfors räddningsskola, Suomen pelastusalan ammattilaiset, Finlands Brandbefälsförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf och Suomen Pelastusalan naiset ry.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.6.2020–31.12.2021.

Ytterligare information: 

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 400, [email protected] 
Mira Leinonen, räddningsöverinspektör, regionförvaltningsverket i Södra Finland, arbetsgruppens jämställdhets- och likabehandlingssamordnare, tfn 0295 016 572, [email protected]