Hoppa till innehåll
Media

Finland skickade mer civilt materialbistånd till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 9.34
Pressmeddelande

I augusti-september skickade Finland totalt fem långtradare med utrustning för skyddsrum, sjukhusutrustning och en genomlysningsapparat till Ukraina. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).

- Denna vecka har Ryssland trappat upp sina brutala attacker mot civila mål i Ukraina. Behovet av hjälp är stort i Ukraina. Förutom vapenmateriel behövs civilt materialbistånd, till exempel utrustning för hälsovården. Vi sammanställer nya biståndspaket hela tiden. Jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa ska förbli stark. Vi måste fortsätta ge Ukraina vårt orubbliga stöd, säger inrikesminister Mikkonen

Sedan februari har Finland skickat 28 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldavien. Det har även skickats sex släckningsbilar och tretton ambulanser till Ukraina. Det civila materialbiståndets värde uppgår till cirka tre miljoner euro. För närvarande bereds dessutom flera försändelser vars sammanlagda värde uppgår till cirka två miljoner euro.   

Dessutom har experter skickats till Polen, Moldavien, Slovakien och det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) för att stödja samordningen av det bistånd som lämnas genom EU:s civilskyddsmekanism. ERCC samordnar det bistånd som man lämnar till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.  

Ukraina kommer att behöva hjälp under en lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Räddningspersonalen arbetar för att skydda civilbefolkningen under mycket svåra förhållanden och de behöver fortsättningsvis olika former av materiellt bistånd. Civila förnödenheter som behövs för närvarande är bland annat läkemedel, första hjälpen-material, utrustning för nödbostäder, vattenreningstabletter, minröjningsutrustning, skyddsutrustning och material för motåtgärder på CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), reservkraftaggregat och bränsle. Behoven förändras hela tiden.  

Inrikesministeriet samordnar donationerna som kommer bland annat från företag, organisationer och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 227, [email protected] 
Mikko Jalo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected]