Hoppa till innehåll
Media

Finska naturens dag och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag införs i kalendern som flaggdagar 2023

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2021 10.29
Pressmeddelande 34/2021
Finlands flagga.

År 2023 införs två nya vedertagna flaggdagar i den finländska kalendern: finska naturens dag, som firas den sista lördagen i augusti, och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag, som firas den 1oktober. Båda är för närvarande så kallade rekommenderade flaggdagar. 

– Frivilligorganisationernas värdefulla arbete och medborgarinflytandet ingår som en fast del i det finländska samhället. Den finska naturen är också en viktig del av vår vardag och den har vi alltid uppskattat stort. Som minister med ansvar för flaggningen har jag glädjen att berätta att dessa frågor får etablerade flaggdagar i kalendern 2023, eftersom de har funnit sin plats i finländarnas hjärtan och flaggningspraxis, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo

Efter reformen har den finländska kalendern sju officiella flaggdagar som nämns i flaggningsförordningen och femton vedertagna flaggdagar.

Finska naturens dag, sista lördagen i augusti

Finska naturens dag har firats sedan 2013. Dagen infördes i kalendern 2020, men då utan flaggbild, eftersom flaggningen ännu inte hade etablerats. Redan 2016 föreslog Finlands miljöcentral, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsen och Biologi- och geografilärarnas förbund att märkesdagen ska föras in i kalendern. 

Inrikesministeriet rekommenderade en allmän flaggning på finska naturens dag första gången  under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Eftersom inrikesministeriet redan i fem år har rekommenderat flaggning denna dag, beslutade Helsingfors universitets almanacksbyrå att lägga till en flaggbild för dagen från och med kalenderåret 2023.

Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober

Inrikesministeriet har sedan 2016 rekommenderat flaggning på Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandes dag den 1 oktober. Syftet med dagen är att minnas Miina Sillanpääs livsverk och lyfta fram betydelsen av medborgarinflytandet i samhället. 

Eftersom Sillanpääs födelsedag, den 4 juni, är dagen för försvarets fanfest, blev flaggdagen den 1 oktober, då riksdagsordningen och vallagen  trädde i kraft i Storfurstendömet Finland 1906. 

Miina Sillanpää-dagen firas i Finland också som organisationernas dag. Dagen införs i kalendern som flaggdag 2023.

Ytterligare information:

Inrikesministeriet: Aino Tuovinen, specialplanerare, tfn 0295 488 317, [email protected] 
Helsingfors universitets almanacksbyrå: Minna Saarelma-Paukkala, direktör, tfn 02941 22947, [email protected] 
Finska naturens dag: Päivi Rosqvist, kommunikationschef, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0400 425666, [email protected] 
Miina Sillanpää-dagen: Virpi Dufva, ordförande, Miina Sillanpään Seura, tfn 050 3654664, [email protected] 

Maria Ohisalo