Hoppa till innehåll
Media

Människohandel vardag också i Norden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2016 8.31
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet informerar

Gemensamma utmaningar för de nordiska länderna i bekämpningen av människohandel behandlas på en konferens som ordnas i Helsingfors den 26 oktober. Konferensen Norden som gemensam marknad för människohandel ingår i Nordiska ministerrådets fleråriga program mot människohandel. Vid konferensen granskas människohandeln ur jämställdhetsperspektiv, ur barns och ungas perspektiv och ur juridiskt perspektiv.

Människohandel är en grov form av utnyttjande och ett växande problem även i Norden. Det är fråga om gränsöverskridande brottslighet, där aktörerna ser de nordiska länderna som en gemensam marknad. Ett brett nordiskt samarbete och informationsutbyte behövs för att identifiera och hjälpa offren och klara upp fallen. Särskilt viktigt är det med samarbete mellan dem som arbetar för att förebygga människohandel.

Merparten av offren för människohandel är kvinnor, och många offer blir utsatta för rått våld och utnyttjande. I synnerhet människohandel i anslutning till sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn och prostitution har visat sig vara svår att identifiera.

”När någon har identifierats som offer för människohandel, är det viktigt att offret får rätt slags hjälp. För dem som har identifierats som offer för människohandel finns det bland annat skräddarsydda social- och hälsotjänster och hjälp med bostad. På detta sätt hjälper man offren och förebygger de sociala problem som kan uppstå till följd av människohandeln”, säger familje- och omsorgsminister Juha Rehula. Minister Rehula är ordförande för nordiska ministerrådet för jämställdet under 2016.

Färdigheterna och kompetensen i att identifiera offer för människohandel har utvecklats under de senaste åren.

”Det hjälpsystem för offer för människohandel som koordineras av flyktingförläggningen i Joutseno har i år fått ta emot många klienter – antalet har mer än fördubblats. Myndigheter och frivilligorganisationer i Finland bedriver ett exemplariskt och resultatrikt samarbete på olika håll i landet. Finland har mycket att ge även andra länder när det gäller arbete mot människohandel”, konstaterar inrikesminister Paula Risikko, som är en av talarna vid konferensen.

Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och är en del av det program som ordnas under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Även Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten understryker det regionala samarbetet.

”Det regionala samarbetet är viktigt för att vi på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa denna typ av modern, gränsöverskridande slavhandel. Genom sådant regionalt samarbete som det nordiska kan vi stärka de åtgärder som gör att vi lättare kan identifiera behoven hos de kvinnor, män, flickor och pojkar som har fallit offer för människohandel. Nordiska ministerrådet skapar genom sina åtgärder plattformar för detta samarbete”, säger generalsekreterare Høybråten.

Ytterligare information:

Annamari Asikainen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 232
Tero Mikkola, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 617