Hoppa till innehåll
Media

Inreserestriktionerna fortsätter till den 30 april

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 14.55
Pressmeddelande 38/2021
Bild med texten corona och beslut.

Statsrådet beslutade den 31 mars att inreserestriktionerna fortsätter fram till den 30 april 2021. Coronapandemin pågår fortfarande, och det finns ännu inte tillräckliga åtgärder som kunde ersätta restriktionerna. Både av denna anledning och för att förebygga spridningen av virusvarianter förlängs gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna. Inga innehållsmässiga ändringar görs i de beslut som fattades den 11 mars. Ändringarna träder i kraft den 1 april.

Utöver begränsningarna vid de inre och yttre gränserna fortsätter också begränsningarna i fråga om öppettiderna för vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns. Tillåtna inresegrunder vid de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik är returresa för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat och andra nödvändiga skäl.

Finska vikens sjöbevakningssektion fortsätter att ge råd till passagerare på väg till Finland i hamnen i Tallinn. Sektionens gränsbevakningsmän har i enlighet med den nuvarande verksamhetsmodellen informerat passagerarna om villkoren för inresa sedan september 2020. Målet är att göra gränskontrollerna i Helsingfors smidigare och undvika att resenärerna måste avvisas vid Finlands gräns. Till exempel semester eller annat arbete än sådant som anses nödvändigt med tanke på försörjningsberedskapen eller samhällets funktion berättigar inte till inresa, även om resenären har ett intyg över negativt coronatest.

Finland begränsar inresa från alla andra Schengenländer förutom Island

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Finland fortsätter att begränsa inresa från alla andra Schengenländer förutom Island. Följande EU-medlemsländer är Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Av länderna utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz Schengenländer.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna ändras inte

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Rwanda, Sydkorea, Singapore, Thailand och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder. Inresa begränsas inte på grund av den låga incidensen av coronavirus och smittorisken i länderna.

I fråga om andra länder förlängs inreserestriktionerna till den 30 april 2021.

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Se närmare begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna i inrikesministeriets pressmeddelanden 22.1, 11.2., 18.2 och 11.3. samt på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen r[email protected]

* Korrigering 1.4. kl.14.52 i pressmeddelandets tredje stycke: bl.a. ordet "grannhjälp" tagits bort och lagts till att målet är att göra gränskontrollerna smidigare i Helsingfors.