Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Mikkonen och Tysklands inrikesminister Nancy Faeser träffas i Helsingfors

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2022 14.07
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen träffar Tysklands inrikesminister Nancy Faeser i Helsingfors onsdagen den 10 augusti. Ministrarna diskuterar bland annat kriget i Ukraina och hur kriget påverkar den inre säkerheten. På agendan står till exempel de cyber- och hybridhot som kriget orsakar och läget för ukrainska flyktingar. 

Säkerhetsläget i Finland är för närvarande stabilt. Myndigheterna följer dock hela tiden hur situationen utvecklas, och det finns bred beredskap för eventuella störningar.

-För närvarande är hybridpåverkan och olaglig underrättelseinhämtning de största hoten mot Finlands nationella säkerhet. Med tanke på upprätthållandet av en gemensam lägesbild är det viktigt att EU-länderna håller tät kontakt och delar med sig av sina nationella iakttagelser. Myndigheterna i Finland och Tyskland samarbetar mycket bland annat för att bekämpa cyberhot, säger minister Mikkonen.

Hittills har cirka 36 000 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland. När vintern närmar sig kommer antalet sökande sannolikt att öka. Enligt en aktuell uppskattning kommer cirka 48 000 ukrainare att söka tillfälligt skydd i Finland i år. Före ingången av augusti hade cirka 941 000 ukrainare ansökt om tillfälligt skydd i Tyskland och sammanlagt cirka fyra miljoner i hela EU-området.

-Viljan att hjälpa dem som flytt undan kriget i Ukraina har varit stor i hela Europa efter Rysslands invasion. Vi måste fortsätta detta viktiga arbete tillsammans och ge dem som flyr kriget en möjlighet till ett tryggt liv, säger Mikkonen.

EU:s migrations- och asylreform framskred under Frankrikes ordförandeskap, och i juni nåddes samförstånd mellan medlemsstaterna om två förordningsförslag som ingår i reformpaketet. Finland har understött en överenskommelse om asylreformen. Ministrarna konstaterade att det finns ett behov av att ytterligare främja behandlingen av reformen under ledning av det nya ordförandeskapet i rådet och tillsammans med Europaparlamentet.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 280, [email protected] (nationell säkerhet, hybrid- och cyberhot)
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] (migration)