Hoppa till innehåll
Media

Inrikesminister Mikkonen träffar Maltas inrikesminister Byron Camilleri i Helsingfors den 28 september

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2022 10.59
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen träffar Maltas inrikesminister Byron Camilleri i Helsingfors den 28 september. Ministrarna diskuterar bland annat hur reformen av EU:s migrations- och asylpolitik framskrider och instrumentalisering av migranter.

EU:s migrations- och asylreform framskred under Frankrikes ordförandeskap, och i juni nåddes samförstånd mellan medlemsstaterna om två förordningsförslag som ingår i reformpaketet.

- Det är viktigt att vi utnyttjar det samförstånd som nåddes under Frankrikes ordförandeskap och att vi snarast möjligt går vidare till de följande faserna av reformen, säger inrikesminister Mikkonen.

I juni undertecknade över 20 EU-medlemsstater (inklusive Finland) och Schengenassocieringsländer en politisk solidaritetsdeklaration till förmån för fem Medelhavsländer (Cypern, Grekland, Italien, Malta och Spanien). För närvarande har åtaganden ingåtts om omplaceringar av drygt 8 000 asylsökande.

Också Finland har undertecknat deklarationen och förbereder sig på att ta emot interna omplaceringar. Antalet personer som ska omplaceras och deras profiler ska ännu diskuteras nationellt, och beslut om detta fattas av statsrådet.  År 2020 tog Finland emot 175 asylsökande genom interna omplaceringar. 28 av dem omplacerades från Malta.

Diskussionen om det solidariska ansvaret och balansen mellan ansvar och solidaritet fortsätter under Tjeckiens ordförandeskap.

Lösningar till instrumentalisering av migranter söks nationellt och på EU-nivå

Ministrarna ska också diskutera instrumentaliseringen av migranter och hur den åtgärdas. Finland har vidtagit flera nationella åtgärder för att förbättra beredskapen att reagera på omfattande flyktinginvandring och instrumentalisering av migranter. Migrationsmyndigheterna har huvudansvaret för beredskapen för omfattande invandring.

Finlands riksdag godkände i juli 2022 lagar med stöd av vilka statsrådet kan fatta beslut om att stänga gränsövergångsställen eller begränsa gränsövergångstrafiken samt om att koncentrera mottagandet av asylansökningar till ett eller flera gränsövergångsställen, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan.

Lösningar till instrumentalisering av migranter söks också på EU-nivå.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected]