Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet föreslår att staten utnyttjar sin förköpsrätt vid ett fastighetsköp i Imatra

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 11.05
Pressmeddelande

Inrikesministeriet föreslår för finansministeriet att staten ska utnyttja sin förköpsrätt vid ett fastighetsköp i Imatra som gjordes i början av året.

Inrikesministeriet och Gränsbevakningsväsendet har granskat fastighetsköpet sedan januari. De behövliga utredningarna har blivit klara och ministeriet har beslutat föreslå utnyttjande av statens förköpsrätt.

Enligt utredningarna är förvärvet av den fastighet som är föremål för köpet till staten nödvändigt för säkerställande av gränsövervakningen och gränssäkerheten samt för övervakning och tryggande av den territoriella integriteten.

Staten har förköpsrätt i fråga om fastighetsköp som sker i den omedelbara närheten av strategiska objekt

Lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden gör det möjligt att i vissa situationer utnyttja statens förköpsrätt. Enligt lagen har staten förköpsrätt i fråga om fastighetsköp som sker i den omedelbara närheten av strategiska objekt. Om förköpsrätt utnyttjas, blir staten förvärvare av fastigheten i stället för köparen på de villkor som överenskommits i samband med det ursprungliga köpet.

Slutliga beslutet om utnyttjande av förköpsrätten fattas av finansministeriet

Inrikesministeriet har lagt fram grunderna för utnyttjande av förköpsrätten för finansministeriet, som fortsätter att sköta ärendet och gör de utredningar som behövs bland annat när det gäller köpets laga kraft. Efter utredningarna avgör finansministeriet om förköpsrätten ska utnyttjas och beslutar om den finansiering som behövs.

Ytterligare information:
Antti Puhakka, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 533, [email protected]