Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet föreslår tilläggsfinansiering för räddarutbildningen och för stabilisering av polisverksamheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 10.21 | Publicerad på svenska 5.8.2022 kl. 11.31
Pressmeddelande

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 2,453 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2023. Anslaget är 862 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakom ökningen ligger vårens rambeslut om större satsningar på intern säkerhet och beredskap till följd av Rysslands invasion.

För finansiering av inresa och mottagning av flyktingar från Ukraina behövs uppskattningsvis 487,5 miljoner euro nästa år.

I inrikesministeriets budgetförslag för 2023 betonas tillägg som är nödvändiga för att trygga den grundläggande verksamheten inom förvaltningsområdet. Diskussionerna om resursläget i synnerhet för räddningsväsendet och polisen fortsätter i förhandlingar mellan ministerierna. 

Nödvändigt att utbilda betydligt fler räddare

Bedömningen är att det behövs 1 000 räddare mer än den nuvarande utbildningsmängden före 2030 för att kunna garantera räddningstjänster som är nödvändiga för säkerheten också i framtiden. Det betyder att mängden räddare som utbildas behöver fördubblas från 2024 till 2030. Ökningen av utbildningsplatser förutsätter planering av personalresurser och undervisningsarrangemang. För detta föreslås ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för Räddningsinstitutet.

För räddningsväsendet föreslås ett tilläggsanslag på cirka 3,2 miljoner euro också för styrning av räddningsväsendet inom de nya välfärdsområdena och för riksomfattande styrning och förstärkning av ledningscentralsverksamheten. I det rådande säkerhetsläget strävar man efter att stärka planering, styrning och utbildning som gäller beredskap och befolkningsskydd. För digitalisering av räddningsväsendet och upprätthållande och utveckling av cybersäkerheten föreslås cirka 2 miljoner euro.

För Nödcentralsverket föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro för att trygga antalet anställda och förnya systemet för nödmeddelanden.

Ökat anslag föreslås för att upprätthålla nivån på polisens verksamhet

Polisen befinner sig i en situation där anslaget enligt budgetramen för 2023 inte räcker till för att upprätthålla den nuvarande verksamhetsnivån nästa år, även om polisen redan har inlett åtgärder för att stabilisera ekonomin. Tilläggsanslaget på 9 miljoner euro i budgetramen täcker bara en del av finansieringsbehovet. Utan betydande tilläggsanslag i budgeten för 2023 klarar polisen inte av att upprätthålla det nuvarande regeringsprogrammets målnivå på 7 500 poliser. Personalutgifter utgör 70 procent av polisens utgifter, varför sparåtgärder ofrånkomligen påverkar antalet poliser. För att upprätthålla verksamhetsnivån föreslår inrikesministeriet ett tillägg på 42 miljoner euro som överskrider ramen. Det kunde trygga både personal och nödvändiga satsningar på polisens IKT-system och lokaler.

För genomförande av kommande lagstiftningsskyldigheter och sådana som redan trätt i kraft föreslås ett tillägg på 15 miljoner euro och för polisens materiella beredskap ett tillägg på 4,4 miljoner euro.

För underhåll av skyddspolisens tekniska infrastruktur föreslås ett tillägg på 2,8 miljoner euro och för tryggande av IKT-infrastrukturens säkerhet 2,75 miljoner euro. Därtill föreslås 2,2 miljoner euro för bekämpning av olaglig underrättelseverksamhet och statlig påverkan. För höjningen av skyddspolisens hyresutgifter föreslås ett tillägg på cirka 1,4 miljoner euro.

Förbättrad gränssäkerhet som mål

För Gränsbevakningsväsendet föreslås i enlighet med ramen ett tillägg på 30 miljoner euro för att höja den kritiska prestationsförmågan och kriståligheten. Därmed förstärks möjligheten att upprätthålla gränssäkerheten, trygga den territoriella integriteten och kontrollera massinvandring (planen för de offentliga finanserna 2023–2026).  För upprätthållande av tungt fartygs- och luftfartygsmateriel föreslås dessutom en förhöjning av investeringsanslaget med 5,5 miljoner euro för att bättre motsvara den nuvarande kostnadsnivån. För Gränsbevakningsväsendets höjda lokalhyror föreslås ett tillägg på 4,3 miljoner euro.

Flyktingar väntas också under de kommande åren

För finansiering av inresa och mottagning av flyktingar från Ukraina föreslås 487,5 miljoner euro för 2023 i enlighet med vårens rambeslut. 
För Migrationsverket föreslås därtill ett tillägg på 4 miljoner euro för IKT-utveckling i syfte att påskynda tillståndsbehandling och öka automatisering. 

Mer information:
Antti Karila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 288, [email protected]
Akseli Koskela, minister Mikkonens statssekreterare, tfn 044277 1780, [email protected]