Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet och Förenta staternas departement för inrikes säkerhet stärker samarbetet kring den inre säkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2023 20.54 | Publicerad på svenska 3.2.2023 kl. 12.03
Pressmeddelande
The Flag of Finland and United States.

Den 31 januari 2023 sammanträdde inrikesminister Krista Mikkonen och biträdande minister vid Förenta staternas departement för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security DHS) John K. Tien med sina delegationer i Washington.

Vid mötet bekräftades det starka partnerskapet och samarbetet för att motverka gemensamma säkerhetshot, bland annat konsekvenserna av Rysslands anfallskrig.

Finland och Förenta staterna fortsätter sitt samarbete i det nya säkerhetspolitiska läget för att garantera säkerheten för invånarna. Inrikesminister Mikkonen och biträdande minister Tien var överens om att det är av största vikt att trygga den inre säkerheten, bland annat genom att upprätthålla en stark resiliens i våra samhällen.

Ministrarna diskuterade en rad aktuella frågor, till exempel cyberattacker mot kritisk infrastruktur, utländsk statlig påverkan och spridning av desinformation samt hotet från inhemsk våldsam extremism och andra former av terrorism i båda länderna.

Inrikesministeriet och Förenta staternas departement för inrikes säkerhet undertecknade ett gemensamt uttalande om samarbetet kring den inre säkerheten den 14 september 2016. Vid mötet kom länderna överens om att de fortsätter dela med sig erfarenheter och bästa praxis och söker möjligheter till fördjupat samarbete i den arktiska regionen.

Finland och Förenta staterna förhandlar också om ett nytt avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete i frågor som gäller inre säkerhet och civil säkerhet.

Ytterligare information:
Jukka Vornanen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn +358 40 593 67 91, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

Krista Mikkonen