Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministrarna diskuterar hur motståndskraften hos kritiska entiteter i samhället kan förbättras 

Inrikesministeriet
11.3.2021 15.38 | Publicerad på svenska 12.3.2021 kl. 8.55
Pressmeddelande 30/2021
EU-flagga som svajar.

EU:s inrikesministrar håller ett informellt videomöte fredagen den 12 mars. Finlands representant på mötet är statssekreterare Olli-Poika Parviainen. Vid mötet håller ministrarna en riktlinjedebatt om förslaget till EU-direktiv om kritiska entiteters motståndskraft. 

På agendan står dessutom bland annat samarbetet mellan EU och länderna i Nordafrika.  När det gäller migrations- och asylreformen ger EU:s ordförandeland Portugal en lägesrapport, och diskussioner förs om följande steg i att förbättra samarbetet med länderna utanför EU i fråga om återvändande och återtagande.

Kritiska entiteters fysiska och digitala kristålighet måste främjas

Syftet med det nya EU-direktiv som gäller kritiska entiteters motståndskraft är att förbättra motståndskraften hos de tjänster som är nödvändiga med tanke på EU samt att identifiera de kritiska entiteter som upprätthåller samhällets vitala och ekonomiska funktioner. Preliminärt förhåller sig statsrådet positivt till direktivförslaget.

- Den föränderliga säkerhetsmiljön och den pågående covid-19-pandemin har visat att det behövs mer samarbete i beredskapsfrågor inom unionen. Till exempel måste de entiteter som är kritiska med tanke på samhällenas funktionsförmåga definieras och identifieras genom enhetliga förfaranden. Det är särskilt viktigt att dessa entiteters fysiska och digitala kristålighet främjas starkt i EU och medlemsländerna. På detta sätt förbättras också EU:s och medlemsländernas beredskap för hybridhot, berättar Parviainen.

Direktivförslagets tillämpningsområde omfattar tio sektorer. Sektorerna är trafik, energi, banker, finansmarknaden, hälsa, vatten- och avfallsvattenförsörjning, digital infrastruktur, offentlig förvaltning och rymden.

Portugals initiativ syftar till att intensifiera dialogen mellan EU och Nordafrika

Vid mötet diskuteras också Portugals initiativ som syftar till att intensifiera dialogen mellan EU och länderna i Nordafrika inom området för rättsliga och inrikes frågor. Syftet med initiativet är att tillföra ett mervärde till befintliga samarbetsstrukturer med stater i Nordafrika.

- Finland stöder målet att intensifiera samarbetet mellan EU och Nordafrika. Genom en sådan dialog kan vi främja EU:s värderingar, såsom respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdheten mellan könen, konstaterar statssekreterare Parviainen.

Under sitt ordförandeskap har Portugal som mål att utifrån sitt initiativ anta en gemensam ministerdeklaration där delområdena i dialogen mellan EU och Nordafrika inom området för rättsliga och inrikes frågor fastställs och en färdplan för hur arbetet framskrider presenteras.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, [email protected] 
Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, tfn 050 477 85 20, [email protected]