Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sisäministerit keskustelevat yhteiskunnan kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvyn parantamisesta 

Sisäministeriö
11.3.2021 15.38
Tiedote 30/2021
EU-lippu liehuu.

EU:n sisäministerit kokoontuvat epäviralliseen videokokoukseen perjantaina 12.3. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen. Kokouksessaan ministerit käyvät periaatekeskustelun kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn liittyvästä EU-direktiiviehdotuksesta. 

Lisäksi asialistalla on mm. EU:n ja Pohjois-Afrikan maiden välinen yhteistyö. Maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen osalta EU:n puheenjohtajamaa Portugali antaa tilannekatsauksen ja keskustelua käydään seuraavista askelista paluu- ja takaisinottoyhteistyön parantamiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Kriittisten toimijoiden fyysistä ja digitaalista kriisinkestävyyttä edistettävä

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyyn liittyvän uuden EU-direktiivin tarkoituksena on parantaa EU:n kannalta välttämättömien palvelujen häiriönsietokykyä sekä tunnistaa kriittiset toimijat, jotka ylläpitävät yhteiskunnan elintärkeitä ja taloudellisia toimintoja. Valtioneuvosto suhtautuu alustavasti myönteisesti direktiiviehdotukseen.

-Muuttuva turvallisuusympäristö sekä meneillään oleva COVID-19-pandemia ovat osoittaneet, että valmius- ja varautumisasioissa tarvitaan enemmän yhteistyötä unionin sisällä. Esimerkiksi yhteiskuntien toimintakyvyn kannalta kriittiset toimijat on määritettävä ja tunnistettava yhdenmukaisilla menettelyillä. On erityisen tärkeää, että näiden toimijoiden fyysistä ja digitaalista kriisinkestävyyttä edistetään vahvasti EU:ssa ja jäsenmaissa. Näin parannetaan myös EU:n ja jäsenmaiden varautumista hybridiuhkiin, kertoo Parviainen.

Direktiiviehdotuksen soveltamisala kattaa kymmenen sektoria. Sektorit ovat liikenne, energia, pankit, finanssimarkkinat, terveys, vesi- ja jätevesihuolto, digitaalinen infrastruktuuri, julkishallinto ja avaruus.

Portugalin aloitteen tavoitteena tiivistää EU:n ja Pohjois-Afrikan vuoropuhelua

Kokouksessa keskustellaan myös Portugalin aloitteesta, jonka tavoitteena on tiivistää EU:n ja Pohjois-Afrikan maiden välistä vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioiden sektorilla. Aloitteen tavoitteena on tuoda lisäarvoa jo olemassa oleviin yhteistyörakenteisiin Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa.

-Suomi tukee tavoitetta tiivistää yhteistyötä EU:n ja Pohjois-Afrikan välillä. Tällaisella dialogilla voimme edistää EU:n arvoja kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo, toteaa valtiosihteeri Parviainen.

Portugalin tavoitteena on puheenjohtajakaudellaan hyväksyä aloitteensa pohjalta yhteinen ministerijulistus, jossa määritellään EU:n ja Pohjois-Afrikan maiden oikeus- ja sisäasioiden sektorin dialogin osa-alueet sekä esitetään tiekartta työn etenemisestä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 22 16, [email protected] 
valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 050 477 85 20, [email protected]