Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagförslag om läktarsäkerhet på remiss

Inrikesministeriet
2.12.2020 10.54
Pressmeddelande 152/2020
Fotbollsspelare.

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition om trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang på remiss. Syftet med propositionen är att sätta i kraft Europarådets konvention för att effektivisera läktarsäkerheten och ändra lagen om sammankomster.

Konventionen syftar till att skapa en trygg miljö utan störningar och en positiv stämning vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang.

Enligt konventionen ska man vid ordnandet av evenemang beakta åtgärder som samtidigt syftar till att trygga deltagarnas hälsa och välbefinnande, att evenemanget förlöper utan störningar och att skapa en trevlig stämning. Detta sker bland annat genom bestämmelser om säkerhetsarrangemang samt upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.

Syftet med konventionen är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnande av och säkerheten vid idrottsevenemang sedan den senaste konventionen från 1985 trädde i kraft.

Avsikten är dessutom att ändra lagen om sammankomster så att vissa bestämmelser i konventionen om beredskaps- och krisplanering ska beaktas i samband med de tillställningar som avses i konventionen.

Remissbehandlingen pågår till den 18 januari 2021.

Ytterligare information
Jouko Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 556, [email protected]