Hoppa till innehåll
Media

Migrationsverkets avgifter ändras 2023

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 13.47 | Publicerad på svenska 9.12.2022 kl. 13.28
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgifter. Förordningen träder i kraft den 22 december och gäller till utgången av 2023.

Avgiftsförordningen har ändrats så att den motsvarar den ändrade lagstiftningen. I förordningen beaktas utvidgningen av målgruppen för viseringen för längre vistelse, som genomförs genom ändringar i utlänningslagen. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 22 december och den 23 februari.

Till avgiftsförordningen har dessutom fogats en ny prestation, ansökan om certifiering för arbetsgivare. Behandlingsavgiften för en elektronisk ansökan är 140 euro, för en ansökan på papper 195 euro. Certifieringen gör det möjligt att identifiera en tillförlitlig arbetsgivare. Också certifieringen baserar sig på en ändring av utlänningslagen som avses träda i kraft den 23 februari.

Avgifterna för behandling av medborgarskapsanmälningar har höjts för att avgifterna bättre ska motsvara behandlingskostnaderna vid Migrationsverket. Behandlingen av en elektronisk ansökan kostar i fortsättningen 150 euro (tidigare 120 euro) och behandlingen av en ansökan  på papper 220 euro (tidigare 160 euro). 

Övriga avgifter ändras inte.

Avgifterna motsvarar kostnaderna för behandlingen

Utgångspunkten för nästan alla avgifter är att de motsvarar de kostnader som behandlingen av ansökningarna orsakar Migrationsverket. Behandlingsavgifterna säkerställer Migrationsverkets tillräckliga resurser, vilket bidrar till att målen i fråga om behandlingstiderna kan nås.

Avgifterna för behandlingen av elektroniska ansökningar är lägre, eftersom Migrationsverket kan behandla elektroniska ansökningar till lägre kostnader. Det är också lättare för kunden att uträtta ärenden elektroniskt.

Av sociala och humanitära skäl är behandlingsavgifterna för till exempel alla ansökningar för minderåriga och ansökningar om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare och  företagare) mindre än kostnaderna. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri. 

Ytterligare information:

Katja Kaukonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 675, [email protected]