Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen träffar Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2022 14.51 | Publicerad på svenska 1.11.2022 kl. 15.31
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen träffar Sveriges nya minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin i Helsingfors den 1 november. Ministrarna diskuterar samarbetet mellan länderna i frågor som gäller civil beredskap.

– Sverige och Finland har länge varit nära samarbetspartner, vilket skapar en god grund för ett kontinuerligt samarbete. Nu när vi ansöker om medlemskap i Nato samtidigt finns det ett större behov av samarbete. Också det civil-militära samarbetet mellan våra länder är viktigt, säger minister Mikkonen.

Samarbetet och informationsutbytet mellan Sverige och Finland i frågor som gäller civil beredskap och räddningsväsendet är intensivt. I februari 2021 undertecknade de dåvarande inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring där man kom överens om att samarbetet mellan länderna ska fördjupas ytterligare inom civil beredskap och räddningstjänst. Samarbetet är ännu viktigare än tidigare också när det gäller cyber- och hybridfrågor. 

Med civil beredskap avses åtgärder som tryggar samhällets vitala funktioner, befolkningens basförsörjning och statens handlingsförmåga i en krissituation. Helheter som hör till inrikesministeriets ansvarsområde är i synnerhet räddningsväsendet, befolkningsskyddet och frågor som gäller cybersäkerheten och hanteringen av hybridhot.

Ministerposten med ansvar för civilt försvar är ny i Sveriges regering och placerad vid Försvarsdepartementet.   

Ytterligare information:
Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, [email protected]