Hoppa till innehåll
Media

Rekryteringsförfarandet för experter inom civil krishantering ses över genom lagändring

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 12.07
Pressmeddelande 25/2021
Män som spanar med kikare mot berget.

Lagstiftningen om rekrytering av experter inom civil krishantering ses över. Ändringarna hänför sig bland annat till de grunder som begränsar mandatperioderna för personer som sänds till uppdrag i utlandet. Lagförslaget är nu på remiss.

- Avsikten är att öka antalet experter som står till förfogande för uppgifter inom civil krishantering och utveckla experternas kompetens. Målet är också att få finländska experter till allt mer krävande uppgifter och att minska den börda som frånvaron av en expert som övergått till uppgifter inom civil krishantering medför för den arbetsgivare som finns i bakgrunden, berättar ledande sakkunnig Tapio Puurunen.

För att trygga och utveckla resurserna för civil krishantering kan experternas mandatperioder enligt propositionen begränsas på grunder som hänför sig till när, hur länge och i vilka uppgifter inom civil krishantering en person tidigare har arbetat. En person kan exempelvis inte bli utnämnd till ett anställningsförhållande om det inte finns en tillräckligt lång paus mellan anställningsförhållandena. I lagen ska det också föreskrivas om hur länge en person kan tjänstgöra i vissa slags uppgifter, till exempel i uppgifter i insatser i en högriskmiljö.

Finlands deltagande i civil krishantering utökas till att omfatta 150 experter per år

Civil krishantering har som mål att stabilisera läget i konfliktdrabbade områden i världen genom icke-militära metoder, exempelvis genom att utbilda eller vägleda myndigheterna i konfliktdrabbade länder eller genom att följa genomförandet av fredsavtal. Utrikesministeriet beslutar om Finlands deltagande i civil krishantering. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella beredskapen inom civil krishantering. Krishanteringscentret (CMC Finland), som finns i anslutning till inrikesministeriet, utbildar, rekryterar och sköter personalförvaltningen och logistiken för de experter som sänds ut för internationella uppgifter samt bedriver utvecklings- och forskningsverksamhet i anslutning till civil krishantering.

I uppgifter inom civil krishantering deltar för närvarande cirka 120 finländska experter per år. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet att öka antalet experter som arbetar utomlands till 150. Deltagandet i krishantering är en central del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och det stöder Finlands mål för den inre säkerheten, eftersom främjandet av stabiliteten i konfliktländerna påverkar också Europas inre säkerhet positivt. När man genom civil krishantering  stärker verksamheten hos konfliktländernas egna myndigheter kan man till exempel förebygga gränsöverskridande terrorism, internationell brottslighet och okontrollerad migration.
Lagen avses träda i kraft den 1 september 2021.

Ytterligare information:
Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 254, [email protected]