Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Turvassa 2021 -raportti
Koronapandemia värittää Turvassa-kyselyn tuloksia

Sisäministeriö
2.9.2021 10.03
Tiedote 111/2021

Turvassa 2021 - Kansalaisturvallisuus Suomessa -raportin mukaan vuoden 2021 Turvassa-kyselyn tuloksia värittää koronaviruspandemian kokemukset ja sen vaikutukset ihmisten arkeen. Ihmisten turvattomuuden tunne on kasvanut hieman, ja luottamus tulevaisuuteen on jonkin verran horjunut. 

Tulokset viittaavat siihen, että etätyö ja koronaviruspandemia ovat vaikuttaneet ihmisten huoliin. Vastaajat olivat aikaisempaa enemmän huolissaan omassa arjessaan lähisuhdeväkivallasta sekä tapaturmista kotona tai vapaa-ajalla. 

Erilaisten yhteiskunnallisten uhkien todennäköisyyttä pidettiin myös korkeampana kuin aikaisemmin. Erityisesti vakavien tartuntatautiepidemioiden ja pandemioiden, pitkittyneen taloudellisen taantuman, ääriajattelusta johtuvan laajamittaisen väkivallanteon, laajamittaisen maahanmuuton aiheuttamien häiriöiden, sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien ongelmien sekä väestöryhmien välisten jännitteiden kasvua pidettiin aikaisempaa todennäköisempänä.

Turvassa 2021 -raportin mukaan yhteiskunnassa näyttää kuitenkin edelleen olevan vahva yhteisöön perustuva auttamisvalmius. Suurin osa vastaajista (87 %) arvioi, että saisi läheisiltä apua kriisitilanteessa tai saisi taloudellista apua, jos sellaista tarvitsisi. 

Luottamus valtamediaan on kasvanut

Raportin mukaan suomalaisten luottamus valtamediaan on kasvanut. Vuoden 2021 kyselyssä puolet vastaajista luotti valtamediaan, kun aiempina vuosina valtamediaan luotti noin 30 prosenttia vastaajista. Syynä kasvuun voi olla koronapandemiasta johtuva oikean tiedon tarpeellisuus uudessa ja uhkaavassa tilanteessa. Samaan aikaan kuitenkin 21 prosenttia vastaajista kertoi uutisotsikoiden herättävän heissä pelkoa. Aiempina vuosina vastaava luku oli 15-16 prosenttia.

Turvassa-kyselyn vastaajien mukaan sosiaalisen median harhaanjohtavan tiedon määrä on kasvanut, vaikka kokemus sosiaalisen median roolista monipuolisemman tiedon levittäjänä on pysynyt samalla tasolla. 

Sisäministeriön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä neljättä kertaa tilaaman tutkimuksen aineiston keruusta vastasi Suomen Kyselytutkimus Oy. Turvassa-kyselyllä selvitetään väestön erilaisia turvallisuus- ja turvattomuuskokemuksia sekä luottamusta yhteiskuntaa ja muita ihmisiä kohtaan. 

Turvassa 2021. Kansalaisturvallisuus Suomessa -raportti on toteutettu osana sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta sisäministeriön näkemystä.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, p. 040 157 7706, [email protected], Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö