Hoppa till innehåll
Media

Sammandrag som gäller riktade trakasserier har publicerats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2021 12.01 | Publicerad på svenska 12.4.2021 kl. 13.23
Pressmeddelande 42/2021
Kädet näppäimistöllä.

Sammandraget grundar sig på skriftliga källor och kompletterar den rapport om åtgärder mot riktade trakasserier som publicerades i februari. I fortsättningen förutsätter bedömningen av omfattningen och konsekvenserna av riktade trakasserier dock ännu mer evidensbaserad information.

I utarbetandet av sammandraget har man använt förutom litteraturkällor också skriftlig information om omfattningen av riktade trakasserier som begärts av olika myndigheter, organisationer och yrkesgrupper.  

– Många organisationer upplever att riktade trakasserier är ett problem, men omfattningen av trakasserikampanjer har hittills inte utretts åtminstone så att det skulle finnas skriftlig information om detta. Riktade trakasserier har också överlag undersökts mycket lite i Finland. Sammanställningen av skriftligt material försvåras också av att termen riktade trakasserier sällan används i utredningar, enkäter och rapporter, eftersom termen inte har haft någon tydlig, gemensamt godkänd definition, berättar Tarja Mankkinen, utvecklingschef vid inrikesministeriet. 

I det aktuella sammandraget lyfts det fram att endast antalet arbetstagare som blivit offer för riktade trakasserier inte är en tillräcklig indikator när det gäller omfattningen och konsekvenserna av riktade trakasserier.

– Antalet arbetstagare som utsatts för riktade trakasserier är endast en indikator för att bedöma konsekvenserna av trakasserikampanjer. I många arbetsgemenskaper har riktade trakasserier också en stor avskräckande effekt. Om en enda arbetstagare utsätts för allvarlig svartmålning som stör privatlivet, kan detta ha betydande konsekvenser för välbefinnandet i hela arbetsgemenskapen och verksamheten i organisationen, betonar Mankkinen.

Trakasserier och hot som arbetstagare upplevt tas upp i olika källor. Enligt Mankkinen är det dock mycket svårt att utifrån dem bedöma vilken del av trakasserierna eller hoten som uppfyller kännetecknen för riktade trakasserier.

– Av denna anledning är det aktuella sammandraget endast riktgivande och absolut inte en exakt beskrivning av omfattningen av riktade trakasserier i Finland. För att omfattningen och konsekvenserna av riktade trakasserier för människorna och samhället ska kunna bedömas på ett tillförlitligt sätt behövs en omfattande förvaltningsövergripande undersökning om ämnet.

En gemensam definition är viktig med tanke på en tillförlitlig och enhetlig granskning

För att omfattningen av riktade trakasserier i fortsättningen ska kunna granskas på ett enhetligt och tillförlitligt sätt föreslår arbetsgruppen att man ska komma överens om en gemensam definition av riktade trakasserier. För närvarande används flera definitioner som avviker något från varandra. 

Den arbetsgrupp som inrikesministeriet tillsatt för att effektivisera verksamheten mot riktade trakasserier har i sin rapport kommit fram till följande definition:

Riktade trakasserier är verksamhet där en enskild person genom egna åtgärder eller genom att mobilisera andra inleder eller uppmuntrar till organiserade trakasserier som riktar sig mot ett enskilt objekt och som kan ske direkt eller indirekt. Metoder kan vara bland annat att hota, svartmåla eller sprida uppgifter av privat karaktär. En person kan utsättas för riktade trakasserier också via sina närstående. Riktade trakasserier syftar till att påverka människor eller samhällets strukturer och institutioner och särskilt förtroendet för dem. (Inrikesministeriet 2021.)

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, [email protected]