Hoppa till innehåll
Media

Uppföljningsgrupp utvärderar konsekvenserna av sotningsreformen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2019 11.23
Pressmeddelande 3

Lagstiftningen om sotningstjänster reviderades från och med ingången av året. Inrikesministeriet tillsatte den 21 januari en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna.

Syftet med reformen är t.ex. att främja sotningen av bostadshus. Genom bestämmelserna om sotningstjänster har man inte fullt ut kunnat garantera en heltäckande sotning, eftersom ca 70 procent av bostadshusen har sotats årligen.

I uppföljningsgruppen finns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna. Uppföljningsgruppens uppgift är att främja och stödja den riksomfattande informationen och säkerhetskommunikationen i fråga om sotning. Uppföljningsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020.

Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område. I praktiken innebär förändringen att distriktssotningssystemet upphör i hela landet senast vid utgången av övergångsperioden den 30 juni 2019. Under övergångsperioden fungerar distriktssotningen på hela området för tre räddningsverk och delvis på området för nio räddningsverk. Information om vilken praxis som tillämpas på de olika orterna under övergångsperioden fås av det lokala räddningsverket.

Läs mer: projektsida

Ordnandet av sotningstjänster under övergångsperioden | FI

Ytterligare information:

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected]