Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet beslutade om att Krishanteringscentret flyttas till Helsingfors

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2018 15.03
Pressmeddelande 79/2018

Krishanteringscentret (CMC Finland) flyttas från Kuopio till Helsingfors. Inrikesministeriet beslutade om överföringen den 5 juli. Krishanteringscentret är en av de aktörer som genomför Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. För att stärka Finlands roll i den internationella krishanteringen behövs samarbete med partner inom den övergripande krishanteringen och med internationella partner. De bästa förutsättningarna för detta finns i Helsingfors.

Samordningsgruppen för regionalisering behandlade utifrån inrikesministeriets placeringsutredning frågan om Krishanteringscentrets placeringsort vid sitt möte den 29 juni. I placeringsutredningen jämfördes Helsingfors, Säkylä och Tammerfors med den nuvarande placeringsorten Kuopio.

Samordningsgruppen ansåg i sitt utlåtande att de operativa, ekonomiska, regionala och personalmässiga konsekvenser som avses i en förordning av statsrådet har bedömts på ett täckande sätt i inrikesministeriets placeringsförslag. Enligt beslutet framgår det tydligt av placeringsutredningen att funktionella omständigheter klart talar för placeringen av Krishanteringscentret i Helsingfors. Samordningsgruppen för regionalisering förutsatte att även om det är inrikesministeriet som ansvarar för avgörandet av ärendet, ska ministeriet ändå överväga behovet av att överföra ärendet till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande.

Enligt grundlagen och lagen om statsrådet ska vittsyftande och principiellt viktiga ärenden överföras till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande. Krishanteringscentret har cirka 20 anställda. Antalet statliga arbetsplatser i Kuopiotrakten är cirka 2 700. Efter helhetsbedömningen var inrikesministeriets slutsats att beslutet om placeringen av Krishanteringscentret inte är ett sådant vittsyftande och principiellt viktigt ärende som avses i lagen, utan att beslutet kan fattas vid inrikesministeriet.

Beredningen av överföringen börjar omedelbart. I praktiken föregås ändringen av placeringsorten av en övergångsperiod på cirka två år.

Krishanteringscentret är ett kompetenscentrum för civil krishantering och internationell räddningsverksamhet. I dagsläget är centrets huvudsakliga uppgifter att utbilda och rekrytera sakkunniga till internationella civila krishanteringsinsatser och räddningsinsatser och att ansvara för den logistiska och materiella beredskapen samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.

Ytterligare information

Minna Hulkkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 460 7655, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (begäran om kommentarer av minister Mykkänen)