Hoppa till innehåll
Media

Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2019

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2018 13.02
Tiedote 104/2018
Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Sisäministeriön hallinnonalan budjetiksi vuodelle 2019 esitetään noin 1,5 miljardia euroa. Kokonaisuutena ensi vuoden talousarvioesitys on noin 24 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio.

Poliisin ennalta ehkäisevään työhön ja palvelutason vahvistamiseen lisärahaa

Ensi vuoden budjettiin poliisin toimintamenoihin esitetään noin 798 miljoonan euron määrärahaa. Poliisin ennalta estävään toimintaan lisätään 2,5 miljoonan euron määräraha, joka kohdennetaan erityisesti lähiöpoliisi- ja Ankkuritoimintaan. Lähiöpoliisit toimivat yhteistyössä muiden viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Ankkuritoiminnassa on kehitetty poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä nuorten auttamiseksi. Ankkuritiimit pyrkivät puuttumaan ennaltaehkäisevästi erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymiseen yhdessä poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön sekä koulujen kanssa. Lisäksi poliisin toimintaa palvelutason kannalta haasteellisilla ja harvaan asutuilla alueilla vahvistetaan 3,3 miljoonan euron lisärahalla.

Nyt tehdyt määrärahalisäykset ovat jatkoa keväällä kehysriihessä tehdyille päätöksille. Keväällä poliisille kohdennettiin 18 miljoonaa euroa, Suojelupoliisin ydintoimintoihin ja toimintakyvyn varmistamiseen 2,5 miljoonaa euroa ja siviilitiedustelulain täytäntöönpanoon 10 miljoonaa euroa. Yhteensä hallitus kohdentaa poliisin toimintaan yli 36 miljoonan euron lisäpanostuksen vuodelle 2019.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton menot alenevat edelleen

Sisäministeriön vastuulla oleviin maahanmuuton kustannuksiin esitetään ensi vuodelle 193 miljoonaa euroa. Myös EU myöntää Suomelle EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston varoja. Vuoden 2019 määrärahat on mitoitettu 4 000 uuden turvapaikanhakijan mukaisesti, ja lisäksi Maahanmuuttovirasto purkaa aikaisempaa hakemusjonoa, Dublin-asetuksen perusteella Suomeen palautuneita hakemuksia sekä valitusasteista palautuneita hakemuksia. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton menojen arvioidaan alenevan edelleen.

Rajavartiolaitoksen toimintaan ensi vuonna esitetään 242 miljoonaa euroa. Kevään kehyspäätöksessä ja nyt budjettiriihessä tehtyjen päätösten perusteella hallitus lisää Rajavartiolaitoksen määrärahoja vuodelle 2019 yhteensä 4,35 miljoonaa euroa. Lisäyksestä 2,35 kohdennetaan Helsinki-Vantaalle rajatarkastusten sujuvuuden takaamiseksi odotettua suuremman matkustajaliikenteen kasvun takia. Yli 20 miljoonan matkustajan rajan arvellaan ylittyvän jo vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488513, [email protected]