Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriets budgetförslag för 2019

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 13.02
Pressmeddelande 104/2018
Bild: LK/Roni Rekomaa

Budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde 2019 är ca 1,5 miljarder euro. Allt som allt är budgetförslaget 2019 ca 24 miljoner euro mindre jämfört med 2018 års ordinarie budget.

Tilläggsfinansiering för polisens förebyggande arbete och förstärkande av servicenivån

I budgeten för 2019 föreslås ett anslag på ca 798 miljoner euro för polisens omkostnader. Polisens förebyggande verksamhet anvisas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro som riktas i synnerhet till förortspolisens verksamhet och Ankkuri-verksamheten. Förortspoliserna samarbetar med andra myndigheter, sammanslutningar och invånare i området. Ankkuri-verksamheten har man genom att slå ihop resurser inom polisen, socialarbetet och hälso- och sjukvården utvecklat allt effektivare metoder för att hjälpa unga. Ankkuri-teamen strävar efter att i samarbete med polisen, ungdoms- och socialarbetet och skolor förebygga utslagningen av i synnerhet barn och unga. Med hjälp av ett tilläggsanslag på 3,3 miljoner euro stärks dessutom polisens verksamhet i sådana områden som är utmanande med tanke på servicenivån och i glesbygden.

De anslagsökningar som nu gjorts är en fortsättning på de beslut som fattades vid ramförhandlingarna i våras. I våras riktades 18 miljoner euro till polisen, 2,5 miljoner euro till Skyddspolisens kärnfunktioner och säkerställandet av Skyddspolisens funktionsförmåga och 10 miljoner euro till genomförandet av lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning. Sammanlagt riktar regeringen ett tillägg på över 36 miljoner euro till polisverksamheten 2019.

Utgifterna för mottagning av asylsökande fortsätter att minska

För de kostnader för invandring som inrikesministeriet ansvarar för föreslås 193 miljoner euro för nästa år. Också EU beviljar Finland medel ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond. Anslagen för 2019 har dimensionerats för 4 000 nya asylsökande. Därutöver avhjälper Migrationsverket anhopningen av tidigare ärenden, ansökningar som returnerats till Finland med stöd av Dublinförordningen samt ansökningar som returnerats från besvärsinstanser. Det bedöms att utgifterna för mottagning av asylsökande kommer att fortsätta att minska.

För Gränsbevakningsväsendets verksamhet föreslås 242 miljoner euro för nästa år. Utifrån vårens rambeslut och de beslut som fattades nu vid budgetmanglingen ökar regeringen Gränsbevakningsväsendets anslag för 2019 med totalt 4,35 miljoner euro. Av tillägget riktas 2,35 miljoner euro till Helsingfors-Vanda flygplats för att säkerställa smidiga gränskontroller på grund av större ökning av passagerartrafiken än väntat. Det uppskattas att gränsen på 20 miljoner passagerare överskrids redan under 2020.

Ytterligare information

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]