Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsfinansiering för att stärka myndigheternas beredskap och hjälpa människor som flyr kriget

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 13.10 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 13.37
Pressmeddelande

I den andra tilläggsbudgeten för 2022 föreslår regeringen sammanlagt cirka 656 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Tilläggsfinansiering föreslås bland annat för mottagande av personer som flyr kriget i Ukraina samt för att stärka gränsövervakningen, cybersäkerheten och befolkningsskyddet.

Regeringen behandlade tilläggsbudgeten vid sin överläggning fredagen den 20 maj. Tilläggsbudgeten lämnas till riksdagen onsdagen den 25 maj. 

- Jag är nöjd med att den inre säkerheten beaktas i tilläggsbudgeten. Samma linje som följdes vid ramförhandlingarna fortsätter i och med att vi stärker gränsövervakningen och garanterar den finansiering som materialhjälpen till Ukraina och mottagandet av flyktingar som flytt undan kriget kräver. Planeringen av och utbildningen inom befolkningsskyddet får behövlig förstärkning, och en höjning av utbildningsvolymerna vid Räddningsinstitutet bereds, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Gränsövervakningens förmågor förbättras

I syfte att säkerställa gränssäkerheten i Finland föreslår regeringen ett anslag på 20 miljoner euro för att förbättra Gränsbevakningsväsendets övervakningsförmåga, rörlighet, skydd och funktionssäkerhet. Dessutom föreslås ett tillägg på 128 miljoner euro till beställningsfullmakten för utsjöbevakningsfartyg på grund av högre kostnadsnivå och förändringarna i omvärlden.

Finland stöder Ukraina och dem som flyr kriget

För mottagningsutgifter för personer som flyr kriget i Ukraina föreslås ett tillägg på cirka 398 miljoner euro och för stöd till mottagningens kunder ett tillägg på 95 miljoner euro. För att trygga Migrationsverkets resurser föreslås ett tillägg på cirka 7,2 miljoner euro.

Finland fortsätter att skicka materiellt bistånd till Ukraina, för vilket det föreslås 5 miljoner euro. Dessutom föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för kostnaderna för planerade evakueringar av patienter med flyg. 

Beredskapen för befolkningsskydd effektiviseras

För effektivisering av räddningsväsendets och befolkningsskyddets beredskap föreslås ett tillägg på 640 000 euro. Av detta belopp föreslås 160 000 euro för utbildning och kommunikation inom befolkningsskydd och egen beredskap.

För justeringar av och arrangemang för systemet med skyddsrum föreslås 250 000 euro. År 2020 fanns det i Finland cirka 54 000 skyddsrum med sammanlagt cirka 4,4 miljoner skyddsplatser.  Skyddsrum började byggas i Finland för 80 sedan och därför behöver en del av skyddsplatserna sättas i skick.

För beredning och planering av en utökning av mängden räddningsutbildning föreslås 160 000 euro.

Cybersäkerheten ska stärkas

På grund av den ökade risken för cyberhot föreslås det att säkerhetsmyndigheterna får tilläggsfinansiering för att man effektivare ska kunna skydda sig. För Skyddspolisen föreslås 2,75 miljoner euro för upprätthållande av den tekniska prestationsförmågan och 1,1 miljoner euro för stärkande av cybersäkerheten. För polisens omkostnader föreslås 1,4 miljoner euro för beredskap för och bekämpning av hybridpåverkan och cyberbrott. Som en del av helheten för cybersäkerhet föreslås 2,8 miljoner euro till nödcentralen för att förnya systemet för nödmeddelanden.  Till Gränsbevakningsväsendet föreslås 1 miljon euro för förbättring av cyberförmågan.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]
Heikki Sairanen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 456 4662, [email protected]