Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsfinansiering för gränsövervakning, ersättning till kommunerna för kostnaderna för mottagandet av ukrainska flyktingar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2022 19.48 | Publicerad på svenska 6.4.2022 kl. 15.17
Pressmeddelande
Kehysriihi

Regeringen har i sina förhandlingar om planen för de offentliga finanserna den 5 april 2022 beslutat om ytterligare satsningar på gränsövervakning, mottagande av personer som flytt kriget i Ukraina och stärkande av cybersäkerheten. Dessutom återkallades de besparingar inom ramen som i våras riktades till inrikesministeriet.

– Vid ramförhandlingarna låg fokus på att göra stora satsningar på vår egen säkerhet och mottagandet av flyktingar, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Gränsbevakningsväsendets kapacitet stärks

I det förändrade säkerhetsläget stärks Gränsbevakningsväsendets kapacitet genom betydande tilläggsfinansiering. Betydande extra resurser anvisas för upprätthållandet av gränssäkerheten, övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten, hanteringen av omfattande flyktinginvandring samt sjösäkerheten. Detta syns bland annat i form av en snabb ökning av antalet anställda med cirka 100 gränsbevakare och i form av nya investeringar.

För anskaffning av nya flygplan till Gränsbevakningsväsendet reserveras 163 miljoner euro. Till nödvändiga nya anskaffningar som föranleds av det förändrade säkerhetsläget riktas 20 miljoner euro 2022, 45 miljoner euro 2023 och 46 miljoner euro 2024 samt 6,4 miljoner euro 2025 och 2026. I detta ingår till exempel finansieringen av den senare fasen av det tekniska övervakningssystemet för land- och sjögränserna.

Tilläggsfinansiering till Migrationsverket för mottagande av ukrainska flyktingar

Finland välkomnar och vill hjälpa de människor som flyr kriget i Ukraina. Regeringen beslutade om tilläggsfinansiering till Migrationsverket för utgifter för mottagande av människor som flytt från Ukraina samt för behandling av ansökningar om tillfälligt skydd. Målet är att Migrationsverket ska bedriva ett gott och flexibelt samarbete med kommunerna vid genomförandet av tjänster för flyktingar som flytt undan kriget och att kommunerna ska få ersättning för de kostnader detta medför. 

Cybersäkerheten stärks

I planen för de offentliga finanserna anvisas olika förvaltningsområden tilläggsfinansiering för att stärka cybersäkerheten. När det gäller inrikesministeriet anvisas finansiering till Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, polisen och Nödcentralsverket.

Genom anslaget inrättas till exempel en ny cyberenhet vid Gränsbevakningsväsendet. Vid Nödcentralsverket startas ett projekt för att reformera systemet för nödsamtal och eCall-samtal i syfte att förbättra systemets cybersäkerhet och funktionssäkerhet. Polisen anvisas tilläggsresurser för bekämpning och undersökning av de allvarligaste nätbrotten och de nätbrott som riktar sig mot kritisk infrastruktur.

Utan ytterligare beslut måste polisen anpassa sin verksamhet

I planen för de offentliga finanserna föreslås det att polisens anslag ska höjas med 9 miljoner euro per år 2023–2026. Beslutet är betydligt mindre än inrikesministeriets förslag och det möjliggör inte att nivån på polisens verksamhet bibehålls på 2022 års nivå.

– Nivån på polisens ramanslag var en besvikelse. Mitt mål är att nivån på finansieringen ska ses över senast vid höstens budgetförhandlingar för att vi inte ska bli tvungna att minska antalet poliser. I år har vi nått antalet poliser enligt regeringsprogrammet, nämligen 7 500. I det förändrade säkerhetspolitiska läget är det ännu viktigare än tidigare att upprätthålla denna nivå, säger inrikesminister Mikkonen. 

Ytterligare information:
Jukka Vornanen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 593 6791, [email protected] 
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected] (6.4)