Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tomi Vuori utnämnd till avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning

Inrikesministeriet
12.8.2021 13.59
Pressmeddelande 96/2021
Tomi Vuori.

Den 12 augusti 2021 utnämnde statsrådet polisdirektör, juris kandidat och vicehäradshövding Tomi Vuori till ett tjänsteförhållande för viss tid som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning. Tjänsteförhållandet tillsätts för tiden 16 augusti 2021–15 april 2025, dock högst för den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Vuori övergår till sin nya post vid inrikesministeriet från posten som polisdirektör vid Polisstyrelsen, där han ansvarat för ledningen av staben för Polisstyrelsen.

Vuori har lång erfarenhet av polisens verksamhetsområde: han har arbetat inom polisförvaltningen sedan 2008 och 1994–2000. Vuori har varit bland annat chef för staben för inrikesministeriets polisavdelning, utvecklingsdirektör vid Polisstyrelsen, chef för staben för Polisstyrelsen samt poliskommendör vid Helsingforspolisen.

– Det är med stor ödmjukhet som jag nu för tredje gången kommer att tjänstgöra vid inrikesministeriets polisavdelning. Vi står inför många utmaningar, men jag känner mig optimistisk och entusiastisk. Det centrala är att vi har tydliga roller och ett gott samarbete inom polisens verksamhetsområde, säger Tomi Vuori.

Avdelningschefen för polisavdelningen leder och utvecklar verksamheten vid avdelningen samt svarar för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat och ändamålsenligt. I avdelningschefens uppgifter ingår också att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med berörda parter.

Inrikesministeriets centrala uppgift är att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsbevakningen, sjöräddningen och migrationen, att resultatstyra de ämbetsverk som lyder under ministeriet och att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Ytterligare information
Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 418 803, [email protected]